Zoutbedrijf kan onderbuikgevoel niet wegnemen: ‘Daar moeten wij mee omgaan’

Een hek rond een boorlocatie van Nobian
Een hek rond een boorlocatie van Nobian © Marco Grimmon/RTV Noord
Bewoners van het zoutwinningsgebied in Oost-Groningen blijven ongerust en zoutbedrijf Nobian krijgt het vooralsnog niet voor elkaar om die zorgen weg te nemen. De vraag is of dat überhaupt ooit gaat lukken.
Jorn van der Meer, woordvoerder van het bedrijf: ‘Het is een gegeven waar wij begrip voor hebben en zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan en het is tegelijkertijd een extra stimulans om in onze plannen glashelder te zijn.’

Nieuwe zoutputten

Zoutbedrijf Nobian - voorheen Nouryon, daarvoor AkzoNobel - wint al tientallen jaren zout in een driehoek tussen Winschoten, Heiligerlee en Westerlee. Dat heeft in de afgelopen 65 jaar geleid tot een bodemdaling van 18 centimeter op het diepste punt, zegt het bedrijf zelf.
Daar komt de bodemdaling door gaswinning bij, jaren geleden berekend op 14 centimeter in dat gebied. Op het diepste punt is de bodem dus gezakt met in elk geval 30 centimeter.
Het leidt tot zorgen bij bewoners van het gebied, maar volgens Nobian klinkt het erger dan het is: ‘Als je het omrekent per jaar, dan valt het best wel mee. Je kunt het in verhouding vergelijken met een voetbalveld waarbij de ene hoek een centimeter hoger ligt dan de hoek er schuin tegenover.’

Zorgen

De zoutwinning van de afgelopen 65 jaar is een feit. De vraag is wat er de komende jaren gaat gebeuren. Nobian wil twaalf nieuwe zoutputten slaan tussen Winschoten en Pekela: het Zuiderveengebied.
Wij zullen zo lang en zo vaak als nodig vragen van bewoners beantwoorden
Jorn van der Meer - woordvoerder Nobian
Neemt de bodemdaling daardoor toe? Komen er aardbevingen? Hebben aardbevingen invloed op de stabiliteit van de zoutcavernes? Wordt de veiligheid van mij en mijn gezin gegarandeerd? Allemaal vragen die bij bewoners leven. Ook tijdens de laatste informatiebijeenkomst.

Snap de zorgen

Van der Meer is bekend met de zorgen: ‘Ik begrijp die gevoelens. Juist daarom hechten wij er veel waarde aan om alles goed uit te leggen en de bewoners mee te nemen in het proces. Wij willen bewoners niet overvallen met voldongen feiten, maar bij elke stap uitleggen waarom wij die zetten.’
Kan het zoutbedrijf dat onderbuikgevoel bij de bewoners van het gebied ooit wegnemen? De woordvoerder van het zoutbedrijf betwijfelt het.
‘Wij werken in een omgeving waarin meer dingen gebeuren, denk aan gaswinning. Het is lastig om als individueel bedrijf alle zorgen in Groningen over mijnbouw weg te nemen. Dat is een bredere maatschappelijke opgave. Maar wij zullen zo lang en zo vaak als nodig vragen van bewoners beantwoorden en hopen op die manier dat wij mogelijke zorgen over zoutwinning kunnen wegnemen.’

Hoe verder

Nobian heeft een aanvraag ingediend voor het doen van een proefboring in het Zuiderveengebied. Op die manier wil het bedrijf er achter komen of het een lucratief gebied is en of de zout een goede kwaliteit heeft.
Zo ja, dan gaat zij een aanvraag indienen voor het slaan van twaalf nieuwe zoutputten. Niet om het bedrijf uit te breiden, overigens. De putten tussen Winschoten, Heiligerlee en Westerlee zijn na 65 jaar namelijk leeg aan het raken en moeten daarom vervangen worden om de productie op peil te houden.