Kamer wil streep door extra gaswinning Groningen (update)

Een gaswinlocatie van de NAM in Kolham
Een gaswinlocatie van de NAM in Kolham © ANP
De Tweede Kamer wil niet dat er extra gas wordt gewonnen in Groningen. Het kabinet moet daarom binnen zes weken komen met alternatieven.
Alle coalitiepartijen en het grootste deel van de oppositie steunen een motie van D66-fractievoorzitter Jan Paternotte die ingediend tijdens het debat over de regeringsverklaring.

'Recht op veiligheid, duidelijkheid en perspectief'

Volgens de partijen hebben de inwoners van Groningen 'recht op veiligheid, duidelijkheid en perspectief', en heeft de politiek de plicht hen die te bieden. De aankondiging dat dit jaar mogelijk twee keer zoveel Gronings gas nodig is om aan de binnen- en buitenlandse vraag te voldoen, heeft juist voor 'veel extra onzekerheid' gezorgd.
De extra gaswinning is ingegeven door een tekort aan reserves in de gasopslagen in Nederland, de vertraagde stikstoffabriek bij Zuidbroek en een hogere vraag vanuit Duitsland.

Rutte in gesprek met Duitsland

De Kamer geeft het kabinet zes weken om met plannen te komen om te voorkomen dat extra gas moet worden opgepompt. Minister-president Rutte heeft al toegezegd dat hij zich desnoods persoonlijk zal inzetten om te voorkomen dat Duitsland om meer gas vraagt.
Rutte zei daar wel bij dat hij gezien de contractuele verplichtingen die er liggen geen garanties kan geven. Ook de nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw Hans Vijlbrief (D66) gaat in gesprek met zijn Duitse ambtgenoot. Overigens heeft voormalig minister Stef Blok (VVD)van Economische Zaken de Duitsers ook al gevraagd om de gasvraag te beperken.
Het is nog maar de vraag welke alternatieven het kabinet heeft om extra gaswinning te voorkomen. Een van de opties die sowieso op tafel ligt om dit jaar niet meer gas te hoeven winnen in Groningen, is een jaar langer doorgaan met winnen.

Overbodig en slap

Forum voor Democratie steunt de motie niet. De SP stemde wel voor maar noemde het tegelijkertijd een 'overbodige en slappe motie'. 'Het kabinet had al toegezegd naar alternatieven te kijken', zegt het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman. 'Deze motie zorgt helemaal niet dat er een streep gaat door de extra gaswinning.’
In een eigen motie riep de SP samen met de PvdA het kabinet op om nog verder te gaan dan de motie van D66. De partijen willen namelijk niet alleen dat de verdubbeling van de gaswinning niet doorgaat, maar ook dat op korte termijn wettelijk wordt vastgelegd dat de gaswinning in Groningen op 1 oktober van dit jaar stopt.
Hoewel een ruime kamermeerderheid zich woensdagavond uitsprak tegen het verhogen van de gaswinning, haalde de motie van SP en PvdA het niet.
Het kabinet beslist uiterlijk op 1 april of het winningsniveau dit jaar inderdaad omhoog moet.