Groningse zorginstelling MartiniZorg vraagt faillissement aan (update)

MartiniZorg-locatie Oostparkheem in Stad
MartiniZorg-locatie Oostparkheem in Stad © Chris Bakker/OOG TV
MartiniZorg heeft maandag faillissement aangevraagd. De zorginstelling met woonlocaties in Hoogkerk en de stad Groningen (Oosterparkheem) besloot hiertoe nadat onder meer belangrijke opdrachten waren misgelopen en contracten werden beëindigd.
In beide woonlocaties biedt MartiniZorg zorg en begeleiding aan 55-plussers met een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking. De 208 personeelsleden van MartiniZorg zijn maandagmiddag op de hoogte gebracht.

Extra toezicht

MartiniZorg is geen onbeschreven blad. Vorig jaar kwam de zorginstelling onder extra toezicht te staan nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd haar zorgen uitte ‘over de kwaliteit van zorg' binnen MartiniZorg. Dat de inspectie MartiniZorg in het vizier kreeg, was onder meer vanwege de opvallend hoge winsten die de zorginstelling maakte. Die kwamen in 2017 en in 2018 uit boven de tien procent.
In dezelfde week waarin bekend werd dat MartiniZorg onder extra toezicht kwam te staan, begin juli vorig jaar, sloot MartiniZorg de zorglocaties in Beerta, Sellingen en Winschoten. Directeur Ruud Slot van het overkoepelende concern De ZorgZaak greep toen naar eigen zeggen hoogstpersoonlijk in: 'Ik heb geconstateerd dat het niet goed gaat en heb de directie ontslagen.'

'Negatieve spiraal'

'Ondanks dat er sindsdien vele maatregelen zijn genomen om de bedrijfsvoering van MartiniZorg te kunnen continueren, zijn deze helaas niet voldoende gebleken', is te lezen in een verklaring op de website van de zorgaanbieder. 'Een en ander heeft uiteindelijk tot gevolg dat MartiniZorg in een negatieve spiraal terecht is gekomen die helaas niet meer bij te sturen is.'
De Raad van Commissarissen van MartiniZorg heeft inmiddels ingestemd met de faillissementsaanvraag. Directeur Slot van De ZorgZaak wilde geen inhoudelijke reactie op het nieuws geven. 'De zaak ligt nu eerst bij de curator', zei hij desgevraagd.

Hoe nu verder?

De zorgwethouders Inge Jongman en Isabelle Diks van de gemeente Groningen laten weten dat er in een eerder stadium al geprobeerd is om MartiniZorg toch nog de benodigde kwaliteitsslag te laten maken. 'Maar MartiniZorg bleek onvoldoende in staat om het tij te keren, waarop we in afstemming met hen het contract voor Beschermd Wonen hebben moeten beëindigen.'
Jongman en Diks geven aan dat er wordt gekeken naar een oplossing om de cliënten van MartiniZorg de zorg te kunnen blijven bieden die de nodig hebben. 'Daarvoor staan we in nauw contact met MartiniZorg, het GebiedsOndersteunend Netwerk en andere betrokkenen. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat eenieder de noodzakelijke ondersteuning blijft ontvangen.'
Update: Dit bericht is aangevuld met een reactie van de zorgwethouders Diks en Jongman van de gemeente Groningen