Noorden wil miljard voor Waddenzee: 'Uniek natuurgebied waar we zuinig op moeten zijn'

De Waddenzee
De Waddenzee © RTV Noord
Het kabinet moet zeker een miljard investeren in het behoud en het ontwikkelen van werelderfgoedgebied Waddenzee. Die oproep doet de noordelijke regio in een brief aan de 19 Kamerfracties, die dinsdag debatteren over het gebied.
Dat geld moet komen uit de al toegezegde 2 miljard die is bedoeld voor aanvullende maatregelen om windparken op zee te plaatsen, met oog voor natuur en versterking van de ecologie op de Noordzee en Waddenzee.

'Kijk goed naar zout- en gaswinning'

Ook moet de Kamer volgens de opstellers van de brief goed kijken of zout- en gaswinning in en rond de Waddenzee wel een optie is, wanneer er ook stroomkabels door de Waddenzee worden getrokken.
‘Het is van cruciaal belang dat het Rijk een goed investeringspakket voor de omgeving ontwikkelt dat over substantiële middelen kan beschikken’, zo valt in de brief aan de Kamerleden te lezen. ‘Met dit fonds ontstaat momentum om echt iets voor het Waddengebied te betekenen: tenminste de helft van de 2 miljard die het Rijk voor de omgeving op tafel legt, moet worden geïnvesteerd in het behoud en de ontwikkeling van Unesco werelderfgoed de Waddenzee en in de andere relevante omgevingsbelangen.'

'Waddenzee uniek natuurgebied'

De provincies Groningen en Friesland, de gemeenten Het Hogeland en Schiermonnikoog en waterschap Noorderzijlvest benadrukken in een brief aan de Kamerleden het uitzonderlijke karakter van de Waddenzee. ‘Het is een uniek natuurgebied waar we zuinig op moeten zijn’, schrijven de overheden.
Aanleiding voor de brief is het debat dat de Tweede Kamer voert over de toekomst van de Waddenzee. Zo is de omstreden stroomkabel door de Waddenzee een van de bespreekpunten op de agenda.
Het Rijk koos begin vorig jaar voor de zogeheten westelijke route van de kabels richting de Eemshaven. Deze zou pal onder Schiermonnikoog doorlopen, iets wat tot veel verzet leidde bij eilanders en natuurorganisaties. Bovendien toonde een recent onderzoek aan dat de aanleg grote impact zou hebben op de natuur en dat er alternatieven zijn op een oostelijke route.
De oost- en westroute van de stroomkabel bij Schiermonnikoog
De oost- en westroute van de stroomkabel bij Schiermonnikoog © RTV Noord

Stroomkabel niet onder Schiermonnikoog?

De regio dringt in de brief aan op een keuze voor de oostelijke route. In de brief beseffen de noordelijke overheden zich dat de Waddenzee voor grote ingrepen staat. Zo is het verzoek om aanlanding van windparken op de Eemshaven ‘op de meest natuurinclusieve manier’ te laten plaatsvinden, moet de Tweede Kamer op de Noordzee volop ruimte bieden voor meer windparken op zee, terwijl de stroomkabels tussen de Eemshaven en deze windparken ‘voor een extra belasting op het Waddengebied zorgt’.
De regio pleit voor balans. Aan de ene kant wil de noordelijke regio meer windparken op zee om aan de vraag van groene stroom te kunnen voldoen. Volgens het Noorden is er 7,1 Gigawatt aan duurzame energie op zee nodig, terwijl er nu 4,7 Gigawatt gepland staat.
Daartegenover staat dat de stroomkabels die deze windparken met de Eemshaven moeten verbinden.

Gaswinning moet worden afgebouwd

De provincies Groningen en Friesland, de gemeenten Het Hogeland en Schiermonnikoog en waterschap Noorderzijlvest erkennen dat de aanleg van stroomkabels voor een extra belasting op het Waddengebied zorgen. De noordelijke overheden willen ter compensatie voor het gebied dat economische activiteiten zoals het boren naar zout en gas op de Waddenzee worden afgebouwd.
De Kamer debatteert dinsdag over de Wadden. De ministers Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), Rob Jetten (Klimaat en Energie), Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) zijn namens het kabinet aanwezig bij het debat.