Duizend panden opgeknapt en 32 miljoen subsidie verstrekt: 'Erfgoedregeling is een succes'

Molen Aeolus zonder kap tijdens restauratiewerkzaamheden.
Molen Aeolus zonder kap tijdens restauratiewerkzaamheden. © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
De erfgoedregeling van de provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in de afgelopen vier jaar zo'n duizend initiatieven op weg geholpen. Daarmee was een subsidiebedrag van bijna 32 miljoen euro gemoeid.
De eigenaren van karakteristieke panden droegen zelf ook iets meer dan 31 miljoen euro bij, om de panden de herstellen. De meeste opgeknapte erfgoedpanden staan in het aardbevingsgebied.

Molen Aeolus

Een van de opgeknapte panden is de koren- en pelmolen Aeolus in Adorp. De eigenaren hebben in 2020 een bijdrage gekregen om de molen een nieuwe bestemming te geven.
De molen stond jarenlang leeg, maar ontvangt nu bezoekers en er worden producten verkocht die in de molen gemalen zijn.
Onder de duizend initiatieven zitten meer dan vijfhonderd woonhuizen uit het aardbevingsgebied, die de status van rijksmonument bezitten. Daarbij regulier onderhoud uitgevoerd.

Meerdere regelingen

Er zijn er in totaal drie erfgoedregelingen, waaronder twee voor monumentensubsidies.
In 2018 is de GRRG-regeling begonnen, die is bedoeld voor groot onderhoud en restauratie van gebouwde en groene rijksmonumenten. Ook de RORG-regeling, voor regulier onderhoud van bewoonde rijksmonumenten in aardbevingsgebied, begon toen.
De derde regeling, de SOK-regeling, is voor regulier onderhoud van karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in het aardbevingsgebied. Deze is er sinds vorig jaar. De GRRG, RORG en SOK worden voortgezet in 2022. Voor de SOK is ¬ 5,7 miljoen beschikbaar en voor de RORG ¬ 1,35 miljoen. Het budget van de GRRG wordt later bekend gemaakt.

Identiteit van provincie

De provincie is blij met de regeling. Gedeputeerde Mirjam Wulfse: 'Deze cijfers tonen aan dat het belangrijk is dat deze regelingen bestaan. Gebouwd erfgoed is bepalend voor de identiteit van onze provincie. Het onderhoud van monumenten is daarbij van groot belang.'
Volgens haar lieten eigenaren in het aardbevingsgebied onderhoud liggen in afwachting van schade en versterking. 'Omdat die gebouwen zo belangrijk zijn voor onze identiteit en het beeld van de omgeving als geheel, hebben OCW, NCG en de provincie extra middelen ter beschikking gesteld voor de monumenten in het aardbevingsgebied', aldus Wulfse.
Met de regeling wil de provincie eigenaren stimuleren om tijdig onderhoud te plegen aan hun pand. 'Zonder steun kunnen ze dat vaak niet opbrengen.'