Remkes wil Groningen 'naar een hoger sociaal-economisch niveau tillen'

Johan Remkes
Johan Remkes © Remko de Waal/ANP
Johan Remkes begint als de nieuwe voorzitter van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het programma heeft een 'startkapitaal' van 1,15 miljard euro voor tien jaar, maar Remkes hoopt dat de organisatie als een 'hefboom' kan worden gebruikt om ook geld uit andere potjes naar Groningen te halen.
Hij denkt daarbij aan het Nationaal Groeifonds en verschillende Europese subsidies. 'Voor een goed project is altijd genoeg geld te vinden', meent Remkes. Het Nationaal Programma Groningen besluit over subsidies voor de toekomst van Groningen.

Geld voor de toekomst van Groningen

'Dat is niet hetzelfde als het herstel van de bevingsschade', benadrukt de ervaren bestuurder. Het geld dat het NPG (een samenwerkingsverband van het Rijk, de provincie en vijf gemeenten in de regio) beheert, wordt gestopt in de toekomst van Groningen, specifiek de Groningse economie, de leefomgeving, onderwijs, natuur en klimaat.
Het programma draagt bijvoorbeeld bij aan groen openbaar vervoer, een samenwerkingsverband tussen zorginstellingen om beschermd wonen te faciliteren en bewonersinitiatieven zoals een jeugdmusical.
Remkes wil Groningen 'naar een hoger sociaal-economisch niveau tillen'

Terugbrengen van het vertrouwen

Remkes' belangrijkste doel voor de komende jaren 'is om Groningen naar een hoger sociaal-economisch niveau te tillen'. Daarnaast wil hij het vertrouwen van Groningers in hun eigen regio terugbrengen, zegt Remkes. 'Het gaat ook om het vertrouwen in het eigen kunnen.'
Daarom is het volgens hem belangrijk Groningse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden te laten samenwerken aan de projecten. 'Het kan nooit alleen een project van de overheid zijn', zegt hij. 'In Eindhoven hebben ze dat op een fantastische manier gedaan', zegt Remkes, verwijzend naar de positie van de Brabantse stad als tech-epicentrum van Nederland.

Eerst inventariseren

Om voor Groningen soortgelijke resultaten te boeken, is het volgens Remkes belangrijk om eerst 'even stil te staan'. Bij zijn aantreden wil hij inventariseren: 'Waar staat het Nationaal Programma Groningen nu, presteren we genoeg? Komen we voldoende tegemoet aan de behoefte of zijn er extra accenten nodig?'
Op een eventuele nieuwe koers wil Remkes niet vooruitlopen, maar 'het is wel nuttig even pas op te plaats te maken'.

Opvolger van CdK Paas

De 70-jarige Remkes neemt het stokje van commissaris van de Koning René Paas over als voorzitter van het NPG. Hij kijkt ernaar uit meer te doen voor zijn 'thuisbasis', temeer omdat Remkes in Groningen zijn 'eerste voetstappen in het politiek-bestuurlijke veld zette'.
De Groningse VVD'er geldt als bestuurlijk zwaargewicht maar is en blijft 'zo ongeveer vergroeid met deze provincie'.