De huismus is opnieuw de meest getelde vogel in Groningse tuinen

Twee huismussen
Twee huismussen © Saxifraga-Jan van der Straaten
De huismus is de meest getelde vogel in onze provincie tijdens de Nationale Tuinvogeltelling 2022. Het dier werd zo'n 23.000 keer gezien in de Groningse tuinen.
Na de huismus werden de koolmees (13.401) en de merel (9764) het meest geteld. De Groningse top-drie is gelijk aan de landelijke. Tuinvogeltellers moesten een halfuurtje in hun eigen omgeving tellen hoeveel vogels ze zien en dat doorgeven aan tuinvogeltelling.nl.

Minder waarnemingen dan vorig jaar

Vorig jaar was de top-drie in onze provincie hetzelfde. Het aantal getelde vogels en het aantal deelnemers daalde wel. Afgelopen weekend telden 5738 waarnemers in totaal 104.277 vogels. Een jaar eerder werden er 120.076 vogels geteld, door 6229 deelnemers.
'Gezien de harde wind en het milde winterweer, waardoor er minder vogels in de tuinen te zien zijn, een mooi resultaat', aldus de Vogelbescherming over het aantal tellers dat dit jaar meewerkte aan de telling.

Het gaat beter met de merel

Opvallend is dat het weer wat beter lijkt te gaan met de merel. Het aantal merels in Nederland daalde de afgelopen jaren met 30 procent, maar dit jaar lijkt er sprake te zijn van een voorzichtig herstel, zegt een woordvoerder van de Vogelbescherming.
'Na de uitbraak van het usutu-virus in 2016 werd deze zangvogel nog maar in twee derde van de tuinen gezien. Nu gaat het om driekwart van de tuinen. Het ziet er voorlopig dus gunstig uit. De komende jaren zal moeten blijken of het herstel doorzet.'

Huismus is al jaren koploper

De huismus is al jaren koploper in de telling. 'Huismussen leven in grote groepen, waardoor deze soort in absolute aantallen standaard op de eerste plek eindigt', aldus de Vogelbescherming.