Einde van de krimp: Eemsdelta wil 600 extra woningen bouwen

Bouw van woningen in Opwierde -Zuid in Appingedam
Bouw van woningen in Opwierde -Zuid in Appingedam © Martin Drent/RTV Noord
Jarenlang is rekening gehouden met krimp, maar daar komt nu een einde aan. De gemeente Eemsdelta wil dat er de komende tien jaar zeker zeshonderd woningen bij worden gebouwd.
De meeste huizen moeten komen in Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Middelstum, Spijk en Wagenborgen.

(Sociale) huur en koop

De uitbreiding komt bovenop de sloop- en nieuwbouwplannen die er nu al zijn. Het gaat om zo'n tweehonderd sociale huurwoningen en vierhonderd koopwoningen.
Deze aantallen komen naar voren na een woningmarktonderzoek, dat de gemeente samen met woningcorporaties, huurdersverenigingen en makelaars deed. Door de huizengekte is er vooral op korte termijn vraag naar nieuwe woningen.

Geen leegstand meer

Het is een totaal andere situatie dan waar men de afgelopen decennia vanuit ging. Vooral Delfzijl en omstreken stonden bekend als krimpregio. Het aantal inwoners daalde en door leegstand zijn er vele honderden huizen gesloopt.
Nu is er juist een tekort aan woningen en daar wil de gemeente op inspelen: 'Steeds meer mensen waarderen het wonen buiten de grote stad. We zien in Eemsdelta de vraag vanuit Groningen toenemen. Deze mogelijkheid om te groeien, grijpen we aan', zegt wethouder Annalies Usmany (Lokaal Belang Eemsdelta).

Vooral in Appingedam en Delfzijl

De grootste vraag naar huizen is in Appingedam. Volgens het onderzoek zijn daar 195 tot 250 huizen extra nodig. In Delfzijl gaat het om 145 tot 225 nieuwe woningen. In de dorpen worden 'op gepaste schaal' nieuwe woningen gebouwd.
Het aantal van zeshonderd is volgens het onderzoek realistisch. De vraag naar huizen kan de komende jaren veranderen. Ook moet de gemeente nog altijd rekening houden met vergrijzing, omdat er relatief veel ouderen wonen.
Daarom zijn de nieuwe sociale huurwoningen straks vooral levensloopbestendig. Dat betekent dat de woonkamer en bad- en slaapkamer beneden zijn, waardoor ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Raad hakt knoop door

Volgende week woensdag praat de gemeenteraad voor het eerst over de woningbouwplannen. Begin maart besluit de raad of de uitbreiding definitief doorgaat. Daar lijkt weinig weerstand tegen te zijn, omdat partijen eerder al aandrongen op woningbouw.