Uitstel van besluit om kinderhartcentrum UMCG te sluiten lijkt onvermijdelijk

Ook DOT kleurt rood
Ook DOT kleurt rood © Patrick Wind/112Groningen
Politieke partijen worstelen met het besluit van het kabinet om de centra voor kinderhartchirurgie in Nederland, waaronder die van het UMCG in Groningen, terug te brengen van vier naar twee.
De kans is groot dat partijen, waaronder D66 en CDA, het kabinet volgende week om meer onderzoek gaan vragen naar de voorgenomen concentratie. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Daarmee lijkt uitstel van een besluit over de centra bijna onvermijdelijk.

Groningen en Leiden dicht

Het kabinet besloot eind vorig jaar, na een jarenlange discussie, dat de behandelingen in de vier centra die er nu zijn beter geconcentreerd kunnen worden in twee ziekenhuizen: het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Erasmus MC in Rotterdam. Als gevolg daarvan zou de kinderhartchirurgie in de academische ziekenhuizen in Groningen en Leiden dicht moeten.
Dat concentratie nodig is en tot betere zorg kan leiden, vinden de politiek en de betrokkenen in de zorg al veel langer. Het gaat dan vooral om specialistische operaties. Om de kwaliteit ervan te garanderen is het concentreren van die zorg op minder plekken onvermijdelijk, is het idee. Het stellen van diagnoses, voor- en nazorg en controles kunnen volgens het kabinet wel gewoon in de huidige ziekenhuizen blijven plaatsvinden.

Ongerustheid, onbegrip en woede

Maar de plannen leiden tot veel ongerustheid, onbegrip en woede bij artsen, ouders en patiënten van ziekenhuizen die mogelijk dicht moeten. Zij wijzen erop dat andere zorg juist verloren kan gaan door de voorgenomen sluiting van de afdeling kinderhartchirurgie. Ook vinden ze het onduidelijk hoe het kabinet tot het concentratiebesluit is gekomen.
Stop met de discussie naar elkaar, dat helpt niet en is schadelijk
Minister Ernst Kuipers
'De gemoederen bij de betrokkenen lopen hoog op', zegt politiek verslaggever Lars Geerts. 'Politieke partijen plaatsen niet zozeer kanttekeningen bij de noodzaak van het concentreren van de zorg, als wel bij waarom voor deze specifieke centra is gekozen. Ook willen ze weten wat dat betekent voor de zorg op de andere plekken.'

Betere onderbouwing

'Partijen', vervolgt Geerts, 'waaronder CDA en D66, dringen aan op een betere onderbouwing van het kabinet waarom voor deze twee plekken is gekozen. Met de hoog oplopende emoties in onder meer Groningen en Leiden is een besluit voor de partijen, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, nu lastig.'
Minister Kuipers van Volksgezondheid zei vandaag opnieuw dat hij vasthoudt aan de plannen. Hij wil er voor het Kamerdebat van volgende week verder niet inhoudelijk op ingaan, maar liet wel blijken zich te ergeren aan alle onderlinge discussies tussen de ziekenhuizen. Hij vraagt artsen en betrokkenen om in goede verstandhouding met elkaar over de plannen te spreken. 'Stop met de discussie naar elkaar, dat helpt niet en is schadelijk', aldus Kuipers
Kuipers wijst erop dat de ziekenhuizen 'heel lang de tijd hebben gehad om gezamenlijk met een plan te komen. Dat hebben ze niet gedaan.' Dat verwijt treft ook Kuipers zelf, die tot voor kort bestuurder was van het Erasmus MC: 'Dat mag u mij ook verwijten, dat mag u ons allemaal verwijten'.
De drukker heeft ze allemaal uitgeprint. Dertien boekwerken vol
Lianne van der Horn - kinder ic-verpleegkundige UMCG
Dinsdag bieden de ziekenhuizen uit Groningen en Leiden petities aan de Kamerleden aan. De onlinepetitie is in Groningen door ruim 260.000 mensen getekend. In Leiden gaat het om ruim 70.000 handtekeningen.
UMCG strijdt voor behoud Kinderhartcentrum

262.000 handtekeningen

'We gaan met die 262.000 handtekeningen richting Den Haag morgen', zegt kinder ic-verpleegkundige Lianne van der Horn. 'De drukker heeft ze allemaal uitgeprint. Dertien boekwerken vol.'
De actie van dinsdag wordt maandagavond al afgetrapt. Zo kloppen er harten op het UMCG-gebouw en de het Stadhuis. 'En bijvoorbeeld DOT en het Academiegebouw van de RUG kleuren rood. Overal hangen ook vlaggen. De hele stad, de hele provincie en eigenlijk het gehele Noorden leeft mee.'