Medenertilsterpolder moet aantrekkelijker worden voor weidevogels

Een tureluur met jong
Een tureluur met jong © Saxifraga-Piet Munsterman
De Medenertilsterpolder, ten zuiden van Ezinge, wordt ingericht voor weidevogels. Het doel is bedreigde soorten zoals de grutto en de tureluur te helpen.
Het is een gezamenlijk project van de provincie Groningen, in samenwerking met boeren uit het gebied, het Collectief Groningen West en stichting Het Groninger Landschap.

Later maaien om nesten te beschermen

Het gaat om een gebied van honderd hectare. Dat is een uitbreiding van het huidige natuurgebied met zeventig hectare. In de weides die daar direct omheen liggen, wordt door boeren agrarisch weidevogelbeheer toegepast. Dat betekent onder meer dat daar later dan gebruikelijk gemaaid wordt, om zo te voorkomen dat nesten van weidevogels vernietigd worden.

Meer water in het gebied

De bedoeling is dat volgend jaar gestart wordt met de werkzaamheden om de polder geschikter te maken voor weidevogels. De plannen worden dit voorjaar verder uitgewerkt. Het is al wel duidelijk dat het gebied natter gemaakt moet worden om meer weidevogels aan te trekken. Daarvoor worden onder meer een aantal gedempte sloten en greppels opnieuw uitgegraven. Ook komen er stuwen, die ervoor moeten zorgen dat het water in het gebied aanwezig blijft.
Ook worden mogelijke schuilplaatsen van roofdieren voor wie weidevogels op het menu staan zo veel mogelijk verwijderd. In de Medenertilsterpolder zijn nu ook al weidevogels aanwezig, zoals de bedreigde grutto.

Compensatie voor werkzaamheden in de omgeving

De herinrichting van het gebied vindt mede plaats als compensatie voor de aanleg van de fietssnelweg tussen Winsum en Groningen en de aanleg van de nieuwe hoogspanningslijn tussen Vierverlaten en de Eemshaven.