Twijfels over bebouwing Betonbos: 'Het is een waardevol stukje groen'

Zo komt nieuwbouwwijk Stadshavens eruit te zien
Zo komt nieuwbouwwijk Stadshavens eruit te zien © Gemeente Groningen
Wat gaat er gebeuren met Betonbos in de stad Groningen? Dat is de vraag en een definitief antwoord is er nog niet voor gevonden. De nog te bouwen stadswijk Stadshavens lijkt het bosje op te slokken, maar in de gemeenteraad rijst de vraag of dat wel nodig is.
Omwonenden hebben woensdagmiddag aan de Groningse gemeenteraad laten weten dat het stukje groen wat hen betreft behouden moet worden. 'Vorm Betonbos om tot een groen gebied', zegt Koos Haarsma namens de Klankbordgroep Stadshavens, die bestaat uit omwonenden. Ook natuurorganisatie Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) roept op om het stuk natuur, dat nu nog bewoond wordt, te behouden in de nieuwe plannenmakerij van de gemeente.
Een gedeelte van het Betonbos langs het Eemskanaal, dat nog een onzekere toekomst heeft.
Een gedeelte van het Betonbos langs het Eemskanaal, dat nog een onzekere toekomst heeft. © Google Streetview
Betonbos wordt al jarenlang bewoond, er staan meerdere woonwagens. De grondeigenaar heeft samen met de gemeente Groningen plannen om het terrein te bebouwen. Het gaat vooral Partij voor de Dieren aan het hart. 'Ik hoor daar iedere dag een specht in de boom kloppen en er zitten vleermuizen', zegt Bart Hekkema, die nabij de plek woont. 'het is een waardevol stukje grond dat niet moet verdwijnen.'
Stadshavens wordt gebouwd aan het Eemskanaal in Stad
Stadshavens wordt gebouwd aan het Eemskanaal in Stad © Gemeente Groningen

Park verplaatsen van Ritsema naar Betonbos

De optie om het bosje om te bouwen tot park kwam is inmiddels genoemd. De nieuwe stadswijk krijgt ook een park, maar dat park zou op een andere plek moeten komen; namelijk op de zogenoemde Ritsema locatie. Die ligt aan de andere kant van het Eemskanaal. GroenLinks lijkt ook wel wat te zien in het parkvoorstel. 'Ik vraag mij wel af of de al gemaakte afspraken niet voor beperkingen zorgen voor een park op de plek van Betonbos?', vraagt Hans Sietsma zich af. Ook de PvdA wil weten of de Ritsema locatie eventueel bebouwd kan worden.
Ontwerp van een park in nieuwbouwwijk Stadshavens
Ontwerp van een park in nieuwbouwwijk Stadshavens © Gemeente Groningen

Mogelijke financiële consequenties

Al met al wil een meerderheid van de gemeenteraad Betonbos niet zomaar opofferen voor woningen. Wethouder Roeland van der Schaaf wil eerst een lopend onderzoek afwachten. Uit dat onderzoek moet blijken wat er eventueel mogelijk is. 'Dat moet uitwijzen of er meer groen en minder bebouwing kan komen. Dat komt later aan de orde.' Hij tekent wel aan dat het eventueel bebouwen van de Ritsema locatie en het intact houden van Betonbos financiële gevolgen kan hebben. 'Naar ons idee is het niet verstandig. Het zou financieel neutraal kunnen zijn, maar dat denk ik niet.' Toch verwacht hij niet dat een eventuele planwijziging voor grote financiële problemen zorgt.