Nieuwe fabriek voor duurzaam gas uit afval in Delfzijl

Een kijkje in een fabriek
Een kijkje in een fabriek © Gasunie
Gasunie en het bedrijf Perpetual Next willen in de havenstad een fabriek voor duurzaam geproduceerd gas bouwen. Het gas wordt gemaakt uit afval.
De fabriek moet al in het begin zo'n 12 miljoen kuub duurzaam gas maken, zogeheten syngas (zie kader). De bedoeling is nog dit najaar te starten met de bouw van de fabriek die in 2024 klaar moet zijn.
Voor de eerste fase wordt 60 miljoen euro geïnvesteerd. Er zijn in eerste instantie 15 banen mee gemoeid.
Wat is duurzaam geproduceerd 'syngas'?
Organische reststromen als groenafval en sloophout kunnen worden omgezet in gas via het zogeheten torrefactieproces. Daarbij worden die stoffen verhit, maar niet verbrand, waarbij de gassen vrijkomen die in het materiaal zitten. Die gassen, koolmonoxide en waterstof, kunnen voor allerlei toepassingen worden gebruikt. Het mengsel van beide gassen wordt 'syngas' genoemd.

Ieder voor de helft eigenaar

De fabriek is een samenwerking van Gasunie en Perpetual Next waarbij ieder voor de helft eigenaar is. Perpetual Next, dat claimt wereldleider te zijn op het gebied van torrefactie-technologie, beheert de fabriek en is verantwoordelijk voor de productie. Gasunie zorgt voor het transport en distributie van het syngas. Een definitief besluit over de investering moet nog wel worden genomen.

Aanvoer per binnenvaartschip

Beide bedrijven voorzien een grote toekomst voor duurzaam geproduceerde gassen. De productie van 12 miljoen kuub in de eerste fase van het project zou snel kunnen worden opgeschaald naar 40 tot 120 miljoen. Het afval dat daarvoor nodig is, wordt per binnenvaartschip aangevoerd.

'Perfecte omgeving'

Volgens Martijn van Rheenen, medeoprichter van Perpetual Next, is de samenwerking met Gasunie en de locatie Delfzijl van strategisch belang voor het bedrijf.
'Het is mooi om te zien dat deze regio op deze manier opnieuw gas gaat leveren, maar dan wel een toekomstbestendige variant. De beschikbaarheid van grondstoffen, de ruimte om productiefaciliteiten te realiseren met nieuwe schone technologieën en de aanwezige kennis en expertise maken dit de perfecte omgeving.’

Betaalbaar groen gas

Gasunie is bij monde van bestuurslid Ulco Vermeulen even enthousiast. ‘De ambitie van het Klimaatakkoord is om twee miljard m3 groen gas te produceren in 2030. Samen met andere partijen zetten we ons in om groen gas betaalbaar en op grote schaal op de markt te krijgen. Dit project past in deze ambitie, we hebben veel vertrouwen om gezamenlijk een duurzaam, succesvol, technologisch vooruitstrevend project te realiseren.’

Restproduct kan ook gebruikt worden

Het afval kan bij torrefactie overigens niet helemaal worden vergast. Er blijft zogeheten 'bio-char' over, een vorm van koolstof. Dat zou kunnen worden gebruikt als grondverbeteraar, in waterzuivering en voor het reinigen van schoorsteengassen van fabrieken.