Provincie steggelt met Belastingdienst over extra kosten Ring Zuid

Eerdere werkzaamheden aan de Ring Zuid
Eerdere werkzaamheden aan de Ring Zuid © Martin Drent/ RTV Noord
De Belastingdienst wil dat de Provincie Groningen de btw over de extra bijdrage aan de bouw van de zuidelijke ringweg wél gaat betalen. Bij de vaststellingsovereenkomst die vorig jaar is gesloten werd duidelijk dat de provincie 78 miljoen euro exclusief btw op tafel moet leggen, dat lijkt nu 17 miljoen euro meer te worden.
Dat blijkt uit de voortgangsrapportage die de provincie naar de Statenleden heeft gestuurd. Volgens de provincie sluimert het conflict over de belasting over de toegevoegde waarde al langere tijd voort. Rijkswaterstaat steunt de lijn van de provincie dat de btw gecompenseerd kan worden, maar de belastinginspecteur wil daar niet aan, zo blijkt uit de rapportage.

Tekort

Door de harde lijn van de Belastingdienst lijkt de overgebleven budgetruimte van 6,8 miljoen euro te veranderen in een tekort van 10 miljoen euro. De provincie is met het Rijk in gesprek over een oplossing.
Het dispuut over de btw is de volgende tegenvaller rondom de bouw van de zuidelijke ringweg. De provincie moest vorig jaar een vaststellingsovereenkomst met aannemer Herepoort sluiten over de meerkosten van de bouw. Toen maakte de provincie bekend dat het 78 miljoen euro exclusief btw op tafel moest leggen. Dat ging ten koste van de verdubbeling van de N33 naar Appingedam en de Wunderline.

Herepoort

Deze week maakte gedeputeerde Fleur Gräper (D66) bekend dat provincie en Herepoort bakkeleien over de meerkosten van de bouw van de ringweg. Ook heeft de gemeente Groningen Herepoort boetes opgelegd over het niet nakomen van veiligheidsvoorschriften.
Dat zet druk op de verhoudingen tussen de aannemer en de opdrachtgever van de bouw. Herepoort heeft bij de provincie het standpunt neergelegd dat het ‘niet redelijk en billijk’ is om de gestegen bouwkosten als gevolg van de inflatie voor rekening van de aannemer te laten komen. Juristen van beide partijen kijken naar de zaak, zo gaf woordvoerder Bert Kramer van Herepoort te kennen.

Verhoudingen op scherp

De provincie beroept zich op de vaststellingsovereenkomst, waarin het overheidsorgaan eventuele prijscorrecties heeft afgekocht. Zo staan de verhoudingen op scherp in een week voor de grootste operatie tot dusverre: de aanpak van het Julianaplein, die Stad en Ommeland de komende dertien weken dreigt op te houden.