'Wij denken voor de grutto, die moet je houden waar hij zit'

Jaap van Gorkum in het poldergebied
Jaap van Gorkum in het poldergebied © RTV Noord
Acht Groningse natuurorganisaties zijn een petitie gestart waarin wordt opgeroepen polder De Oude Held bij de stad Groningen te behouden als weidevogelgebied.
De polder is in beeld als natuurcompensatiegebied voor woningbouw elders in de stad, maar dat gaat volgens de opstellers van de petitie ten koste van de grutto. In de plannen zou De Oude Held onder meer geschikt gemaakt moeten worden voor vleermuizen.
'We willen deze plek behouden', zegt Jaap van Gorkum van Weidevogelcollectief Groningen West, dat de petitie steunt. 'Wij zijn niet tegen natuurcompensatie, maar doe dat dan op een plek waar geen andere natuur verloren gaat.'
Polder De Oude Held
Polder De Oude Held © RTV Noord

Tientallen broedende gruttoparen

'Voor onze grutto's in Groningen is deze plek de beste kans op broedsucces', stelt Van Gorkum. 'Hier broeden zo'n veertig tot vijftig gruttoparen, die zijn heel trouw aan deze plaats. Die kan je niet even naar een andere plek verschuiven maar die moet je gewoon bedienen waar ze zitten.'
Twee grutto's
Twee grutto's © Saxifraga-Piet Munsterman

Signaal naar de gemeentepolitiek

In maart willen ze de petitie aanbieden aan de gemeentepolitiek. 'Zodat we kunnen laten zien dat dit breed gedragen wordt. Anders zou je de natuur hier voor de grutto's ook weer moeten compenseren. Maar voor weidevogels lukt dat eigenlijk nooit. Op papier lijkt het dan wel opgelost, maar wij denken voor de grutto. En die moet je houden waar hij zit.'