'De minister heeft geluisterd naar bezwaren uit het Noorden, dat is zonder meer goed nieuws'

Eduard Verhagen, met het UMCG op de achtergrond
Eduard Verhagen, met het UMCG op de achtergrond © UMCG, Jos Schuurman/FPS (bewerking RTV Noord)
Dat minister Ernst Kuipers (D66) het besluit om de kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Utrecht wil heroverwegen, is 'zonder meer goed nieuws'. Dat zegt Eduard Verhagen, hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde van het UMCG. Maar de vlag gaat nog niet uit in het Groningse ziekenhuis.
De minister van Volksgezondheid kondigde vrijdagavond aan dat hij meer onderzoek laat doen, voordat hij eventueel besluit om de afdelingen kinderhartchirurgie op twee plekken in ons land te concentreren. Het UMCG zou de specialistische kinderafdeling verliezen.

'Ik heb al felicitaties gekregen'

Voor de microfoon van Radio Noord reageert Verhagen positief op Kuipers' stap. 'De minister heeft geluisterd naar een aantal substantiële bezwaren die vanuit het Noorden naar voren zijn gebracht. Niet alleen door ons, ontzettend veel mensen en groepen hebben zich hierin geroerd. Het feit dat hij nu heeft aangegeven te willen heroverwegen, is zonder meer goed nieuws. Ik heb al veel felicitaties gekregen van mensen.'
Toch is het nog lang niet zeker. De minister koopt hiermee tijd, zou je kunnen zeggen.
'Het is vast geen toeval dat hij dit voor het Kamerdebat van volgende week naar buiten brengt. Hij maakt het zichzelf zo een stuk makkelijker, reken maar dat er heel veel kritiek was op de manier waarop het besluit tot nu toe genomen is. Dat speelt zeker een rol.'
Toe nu toe trekken jullie op met Leiden. Maar dat ziekenhuis valt nog steeds buiten de boot. Zorgt dit nu voor tweespalt tussen het UMCG en Leiden?
'Dat denk ik niet, daarvoor zijn de verhoudingen te goed. De minister laat weinig ruimte over voor Leiden, dat is zo. We moeten nog verder bestuderen wat dat precies betekent. Maar er is alle ruimte voor de Groningse argumenten, daar zullen we vooral onze aandacht aan geven.'
Kuipers houdt vast aan twee umc’s. Dus het plan om Groningen, Leiden én Rotterdam open te houden wordt het dus niet. Laten jullie dat nu los?
'Dat is nog net iets te vroeg om dat te zeggen. Maar we zien wel dat de kansen daarop echt klein geworden zijn. Aan de andere kant: de minister geeft wel aan open te staan voor goede argumenten. Misschien komt uit de analyse die nu gemaakt wordt wel naar voren dat ook die keus moet worden heroverwogen. En dan zou het maar zo kunnen dat de minister uiteindelijk ook op dat vlak water in de wijn gaat doen.'
Gaat u zelf met de minister om tafel?
'Hij doet dat zelden zelf, dat laat hij meestal over aan zijn hoge ambtenaren. Met hen zijn wij wel degelijk in discussie. Tot nu toe hebben we onze argumenten steeds schriftelijk naar voren kunnen brengen en gelukkig blijkt dat effectief en komt dat ook de minister ter ore. En het zou maar zo kunnen dat we in de komende maanden hierover nader te spreken komen met hem.'