Failliet MartiniZorg brengt taken onder bij andere partijen

Oosterparkheem van MartiniZorg
Oosterparkheem van MartiniZorg © ProNews
De taken van de failliete zorginstelling MartiniZorg worden zo snel mogelijk ondergebracht bij andere zorgverleners. Dat laten wethouders Isabelle Diks (GroenLinks) en Inge Jongman (ChristenUnie) weten in een brief aan de gemeenteraad.
Het nieuws dat de zorginstelling op 25 januari failliet werd verklaard, zorgde voor onrust onder cliënten en werknemers. Het faillissement werd aangekondigd nadat onder meer belangrijke opdrachten waren misgelopen en contracten werden beëindigd. De instantie kwam meermaals onder extra toezicht te staan, omdat er zorgen waren over de kwaliteit van de zorg die geleverd werd.
‘Alle betrokken partijen doen er alles aan om zo snel mogelijk deze zorgen weg te nemen, door met nieuwe zorgverleners contracten af te sluiten. Het uitgangspunt bij alle partijen is dat er zoveel mogelijk personeel wordt overgenomen en dat iedereen de zorg krijgt waar hij of zij recht op heeft’, zeggen de wethouders in de brief.

Overnames

Vorige week konden geïnteresseerde overnamepartijen hun aanbod kenbaar maken aan de curator. De gemeente liet al weten dat de jeugdzorg en Wmo-zorg overgaan naar een combinatie van La Haciënda en Coöperatie Dichtbij. De huishoudelijke hulp gaat naar MIEP. Alle personeelsleden en cliënten worden daarbij overgenomen.
De Wmo-begeleiding gaat naar het GON of een onderaannemer. Het personeel wordt niet overgenomen. Cliënten kunnen binnen de huidige capaciteit van de GON-partijen worden opgevangen, aldus de gemeente.

Hoe gaat het op andere locaties?

In Oosterparkheem, de MartiniZorg-locatie in Stad, verhuurt woningcorporatie Woonzorg Nederland appartementen. Een deel van die appartementen werd door MartiniZorg gehuurd. Bewoners die zelfstandig woonruimte huren krijgen Wlz (Wet langdurige zorg) voortaan via TSN.
'Van bewoners van Oosterparkheem die via Martinizorg huurden en Wlz kregen, worden de huurcontracten opgezegd. Voor deze bewoners wordt een andere plek gezocht. Het contract Beschermd Wonen was al voor het faillissement beëindigd. Op dit moment wordt er nog voor twee mensen gezocht naar een andere woonruimte.’
Voor de andere locatie van MartiniZorg, de Gabrielflat in Hoogkerk, geldt ook dat TSN de Wlz overneemt. ‘Voor een aantal bewoners is de verwachting dat zij vanwege hun zorgvraag zullen moeten verhuizen. Dit zal in afstemming gebeuren tussen Menzis en de cliënten.’
In de Gabrielflat verdwijnt de dagbestedingsruimte. Er zou te weinig gebruik van worden gemaakt. De gemeente gaat in gesprek met betrokkenen om te zoeken naar een alternatief.
Medewerkers hebben boodschappen voorgeschoten omdat het account bij de Jumbo is stopgezet
Wethouders Jongman en Diks in brief

'Onvoldoende voedsel in Oosterparkheem'

De wethouders zeggen via diverse kanalen signalen te ontvangen over de situatie in de Oosterparkheem. Ze zeggen dit te bespreken met de curator en waar mogelijk actie te ondernemen.
Zo zou er in Oosterparkheem onvoldoende geld zijn voor voedsel. ’Er is een kort moment geweest tussen 24 en 27 januari dat het account bij de Jumbo stop is gezet in verband met het faillissement, waardoor medewerkers boodschappen hebben voorgeschoten. Deze bedragen hebben ze teruggekregen of gaan ze terugkrijgen van de curator. Het account is hersteld en boodschappen worden weer bezorgd.’

Veiligheid

In de brief gaan de wethouders ook in op de zorgen die zijn geuit over de veiligheid in Oosterparkheem. ‘De wens is dat er drie medewerkers in dienst zijn. Echter krijgt MartiniZorg dat niet rond in het rooster, vanwege ziekte en gebrek aan personeel. Er zijn nu twee medewerkers aanwezig van 15.00 tot 23.00 uur en in de nacht is er één medewerker. Daarnaast is er in de middag een bewaker vanuit Woonzorg Nederland en 's nachts een bewaker vanuit de curator aanwezig.’

'Geen signalen van overlast'

Woonzorg Nederland organiseerde afgelopen week een 'informeel koffiemoment' voor haar eigen huurders van de Oosterparkheem. Daaruit kwam naar voren dat bewoners zich met name zorgen maken over de leefbaarheid in het complex. Ze vragen zich onder meer af of de gezamenlijke voorzieningen blijven voortbestaan, zoals de gezamenlijke recreatieruimte. Wat er straks gaat gebeuren met de appartementen die onder MartiniZorg vallen, is nog niet bekend, en kon dus niet worden verteld.
Volgens de woningcorporatie zou er momenteel weinig sprake zijn van overlast in het complex. 'We krijgen geen signalen vanuit de bewoners', verklaart de clustermanager. Toch houdt de onzekerheid rondom het faillissement en de overname de gemoederen flink bezig. In de wandelgangen blijkt dat bewoners zich vooral zorgen maken over de invulling van de straks leegstaande appartementen van MartiniZorg. Ze vragen zich af wat dit zal betekenen voor de leefbaarheid in het pand en of de situatie niet verder zal verslechteren.
In overleg met de gemeente is afgesproken dat WIJ Groningen de locaties gaat bezoeken om de bewoners bij te staan. Afgelopen vrijdag is het eerste bezoek geweest. Deze week zijn er vervolgbezoeken gepland.

Lees ook: