Noorden vraagt Rijk om tientallen miljoenen voor stikstofaanpak

Een van de voorstellen is meer weidegang voor koeien. Dit moet bijdragen aan stikstofreductie.
Een van de voorstellen is meer weidegang voor koeien. Dit moet bijdragen aan stikstofreductie. © Steven Radersma
De provincies Groningen, Friesland en Drenthe willen samen met de landbouwsector de stikstofproblematiek in het Noorden een duw in de goede richting geven. Ze vragen een jaarlijkse Rijksbijdrage van 20 tot 40 miljoen euro, waarmee de stikstofuitstoot tot 30 procent gereduceerd kan worden.
De drie noordelijke provincies hebben bij het ministerie van Landbouw een 'noordelijk bod' uitgebracht om de stikstofuitstoot terug te brengen. Via een brief geven ze aan dat de vergunningverlening in het land op slot zit en de provincies in samenspraak met de landbouwsector voor een noordelijke doorbraak willen zorgen.

'Goede mogelijkheden voor eenvoudige maatregelen'

‘De drie noordelijke provincies zijn goed voor ongeveer 25 procent van de nationale melkveesector’, schrijven de drie provincies. ‘Deze sector is in onze provincies grotendeels grondgebonden en biedt daarom goede mogelijkheden voor eenvoudige maatregelen.’ Deze ‘eenvoudige maatregelen' richten zich op ammoniak reducerende maatregelen die de boer in zijn bedrijfsvoering minder hard raken.
De provincies vragen voor dit jaar zo’n 20 miljoen euro, een bedrag dat volgend jaar kan oplopen tot 40 miljoen euro. De provincies verwachten dat van de 4500 melkveehouderijen in Noord-Nederland 3375 melkveehouders mee kunnen doen. Deze melkveehouders zijn volgens de provincies en de sector zelf in staat om 20 procent tot 30 procent minder ammoniak uit te stoten.

'Tien keer zo effectief'

De regio concludeert zelf dat het Rijksbeleid van het opkopen van bedrijven is mislukt en stellen dat het voorstel van het Noorden tot snellere stikstofreductie leidt. ‘De kosteneffectiviteit ligt ongeveer tien keer hoger dan bij het uitkopen van bedrijven.’
De melkveehouders zelf hebben de voorwaarde gesteld dat deelname aan de regeling niet verplicht is, dat alle melkveehouders in het Noorden in aanmerking kunnen komen voor de regeling en de sector vraagt ook om voldoende budget wanneer teveel boeren zich aanmelden.

Steun ministerie is voorwaarde

De provincies stellen dat de Rijksbijdrage van 20 tot 40 miljoen euro per jaar noodzakelijk is om de regeling uit te voeren. Ook moet de regeling volgens de provincies zo aantrekkelijk mogelijk zijn en andere verplichte maatregelen worden niet gefinancierd uit deze pot met geld.
Het Noorden heeft goede hoop dat het kabinet wil praten over het aanbod. In de begroting van het kabinet is geld begroot voor 2022 en 2023 om de stikstofproblematiek aan te pakken. De regio hoopt minister Henk Staghouwer (ChristenUnie) te overtuigen geld vrij te maken voor melkveehouders in Groningen, Friesland en Drenthe.