Vogelgriep op kalkoenenbedrijf in Uithuizen, tienduizend kalkoenen geruimd (update)

Het kalkoenenbedrijf in Uithuizen
Het kalkoenenbedrijf in Uithuizen © Wim Henstra/112groningen
Op een kalkoenenbedrijf in Uithuizen is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa tienduizend kalkoenen op het pluimveebedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
In de 1-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone rondom het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dat zal bemonsterd worden op vogelgriep. In de 10-kilometerzone liggen zestien bedrijven, waarvoor per direct een vervoersverbod geldt.

Vervoersverbod

Het vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en op de eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels, gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten die komen van bedrijven met gevogelte.

Jacht

Verder gelden aanvullende regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Ophok- en afschermplicht

Landelijk gold al een ophok- en afschermplicht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels. Voor niet-commercieel gehouden kippen en hoenderachtigen, bijvoorbeeld op kinderboerderijen en bij hobbymatige vogelhouders, geldt een afschermplicht. Daar kun je aan voldoen door bijvoorbeeld een net over je ren te spannen, zodat wilde vogels niet tussen de kippen kunnen landen.

Traceringsonderzoek

Vanwege de besmetting in Uithuizen wordt een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Mogelijk worden daarna aanvullende maatregelen getroffen.

Tweede geval in onze provincie

Een week geleden werd vogelgriep geconstateerd op een pluimveebedrijf in Woltersum. Daar werden circa 53.000 kippen geruimd.