Nieuwe waterberging bij Boerakker voor het eerst in gebruik (update)

De nieuwe waterberging bij Boerakker in actie
De nieuwe waterberging bij Boerakker in actie © Waterschap Noorderzijlvest/Twitter
Bij Boerakker wordt de nieuwe waterberging De Dijken - Bakkerom voor het eerst ingezet. Dat heeft waterschap Noorderzijlvest maandag besloten. De maatregel is bedoeld om wateroverlast in het gebied tegen te gaan.
Door de vele neerslag van de laatste dagen is het waterpeil in de provincie sterk gestegen. Dat leidt op verschillende plekken tot wateroverlast, zoals in de gemeente Westerkwartier.

Peilverlaging

De waterberging was eind vorig jaar klaar voor gebruik. Met de ingebruikname kan het waterpeil lokaal met tien centimeter worden verlaagd, zo heeft het waterschap berekend. Voor het totale gebied ('boezem') van Noorderzijlvest is het effect een verlaging van ongeveer vier centimeter.
Bekijk hier het gesprek met weervrouw Harma Boer en (vanaf minuut 04:00) het interview van verslaggever Ronald Niemeijer met projectleider Menno van der Meer op de nieuwe waterberging De Dijken - Bakkerom:
Waterberging bij Boerakker in gebruik: 'Je kunt zien dat er iets gebeurt in het klimaat'

Eén miljoen kuub water

De berging zal vanaf drie uur 's middags gaan vollopen. De bedoeling is dat het water binnen enkele dagen naar zee wordt afgevoerd. Het waterschap verwacht dat het peil in de boezem na dinsdag langzaam daalt naar normale waarden.
Projectleider Menno van der Meer vertelt om hoeveel water het gaat: 'Eén miljoen kuub water kan er in de waterberging. We hebben 140 hectare geschikt gemaakt voor een miljoen kuub water in 24 uur.'
Gemiddeld wordt een waterberging eens in de 25 jaar gebruikt, zegt Van der Meer. Toch is het geen toeval dat de berging nu al in gebruik is genomen, denkt hij. 'Vorig jaar is het opgeleverd en het wordt nu al ingezet. Je kunt zien dat er iets gebeurt in het klimaat.

De Onlanden

In de kop van Drenthe is lokaal ook sprake van overtollig water. Dit water stroomt naar De Onlanden en wordt hier opgevangen. De Onlanden is al langer in gebruik als waterberging.
Dit artikel is aangevuld met een interview met projectleider Menno van der Meer