Hoge wetenschapsbeurzen voor UMCG-onderzoeken naar kanker en astma

Het UMCG in Stad
Het UMCG in Stad © FPS/Jos Schuurman
Twee onderzoekers van het UMCG hebben een Vici-beurs toegekend gekregen van maximaal 1,5 miljoen euro. De wetenschappers doen onderzoek naar celdeling van tumoren en het vroeg opsporen van astma bij kinderen.
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de verdeling van de subsidies maandag bekendgemaakt.
Belangrijke wetenschappelijke beurzen: Veni, Vidi, Vici
In de onderzoekswereld bestaan drie belangrijke persoonsgebonden beurzen: Veni, Vidi en Vici. De Veni-subsidie is bedoeld voor pas gepromoveerde onderzoekers. Vidi is er voor onderzoekers met al enkele jaren ervaring en de nu toegekende Vici-premie is gericht op gevorderde onderzoekers. Met deze financiering kunnen de wetenschappers de komende vijf jaar vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen.

Nieuwe behandeling agressieve tumoren

Dit jaar kende de NWO twaalf Vici-beurzen toe, waarvan er dus twee naar onderzoekers van het UMCG gingen. Een van hen is hoogleraar Moleculaire Oncologie en directeur van het Cancer Research Center Groningen Marcel van Vugt. Hij doet onderzoek naar deling van kankercellen waarvan het DNA nog niet volledig verdubbeld is.
'Dit onderzoek zal de onderliggende mechanismen in kaart brengen en bestuderen of deze als aangrijpingspunt kunnen dienen voor nieuwe behandeling van agressieve tumorsoorten', vermeldt de samenvatting van zijn onderzoek.

Astma bij kinderen vroeg opsporen

De tweede beurs is toegekend aan hoogleraar kinderlongziekten Gerard Koppelman van het UMCG. Hij onderzoekt hoe astma bij kinderen al in een vroeg stadium vastgesteld kan worden door middel van een DNA-test van neuscellen. Dat levert mogelijk een nieuwe behandeling van astma op.