UMCG onderzoekt effecten van cannabis bij ernstige blaarziekte

Het UMCG
Het UMCG © FPS/Jos Schuurman
Het UMCG is gestart met een nieuw onderzoek naar het effect van medicinale cannabisolie bij patiënten met Epidermolysis Bullosa. Dat is een ernstige, erfelijke blaarziekte die gepaard gaat met hevige pijn, chronische wonden en littekens. Er is geen remedie voor en de huidige pijnbestrijding is volgens het UCMG niet voldoende.
De onderzoekers willen binnen een jaar vaststellen of de cannabisolie invloed heeft op de pijn die patiënten ervaren.

Sociaal geïsoleerd

Hoofdonderzoeker en dermatoloog Marieke Bolling: 'De pijn begint bij de geboorte en duurt een leven lang, omdat de blaren en wonden blijven voorkomen. Er is geen remedie.'
Het onderzoek richt zich volgens het UMCG uitsluitend op het ervaren van pijn en niet op blaarvorming. Het gaat niet alleen om wond- en verzorgingspijn, maar ook om pijn die op verschillende plaatsen in het lichaam kan optreden zonder altijd anatomisch verklaard te kunnen worden.
'Pijn heeft vaak een negatieve invloed op de mentale toestand, het gedrag en de interactie van mensen met de mensen om zich heen', vertelt anesthesioloog-pijnspecialist André Wolff. 'Mensen zijn vaak angstig, depressief of arbeidsongeschikt en raken zo sociaal geïsoleerd.'

3D-beeld van de hersenen

'Het blijft voor de wetenschap moeilijk om iemands pijnbeleving vast te stellen', meldt het UMCG. 'Hiervoor wordt vaak een schaal van nul tot tien gebruikt, maar de uitkomst is nog steeds een subjectieve score. Een nieuwe manier om pijn op objectieve wijze te menen is het gebruik van een functionele MRI.'
Die maakt een 3D-beeld van de hersenen, waarbij de hersendelen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van pijn, zichtbaar worden. Dit instrument moet samen met de cannabis-stoffen en pijnscore van de patiënt zelf meer inzicht geven.

Vijfhonderd patiënten in Nederland

In Nederland zijn ongeveer vijfhonderd patiënten met EB, van wie negentig procent onder behandeling staat in het UMCG, bij het Centrum voor Blaarziekten. Zestien van hen worden door het UMCG geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek.

'In thee of een gebakje'

Het onderzoek is niet helemaal nieuw: het heeft zijn oorsprong al in 2014. Initiatiefnemer Nic Schräder raakte als student geneeskunde bij het onderwerp betrokken: 'Ik ging naar de huizen van patiënten voor een kleinschalig wondonderzoek om een nieuw soort verband te testen', vertelt hij. 'Tijdens deze bezoeken kwam steeds naar voren dat deze mensen cannabis gebruikten om pijn te behandelen. Het werd ingenomen als thee of in een gebakje, geïnhaleerd in een joint of een verdamper, maar ook op en rondom de wond zelf.'
Dit onderzoek is daar het vervolg op; een nieuw onderzoek in het UMCG naar de effecten van medicinale cannabisolie.