Waterpeil gezakt: stop gaat weer uit nieuwe waterberging De Dijken Bakkerom

Het water stroomt uit de berging
Het water stroomt uit de berging © Jan Been/RTV Noord
Een week geleden werd hij in gebruik genomen: de nieuwe waterberging De Dijken Bakkerom bij Boerakker. Dat was nodig in verband met de vele neerslag in onze provincie. Nu het waterpeil is gezakt en er flink is gespuid op de Waddenzee, kan waterschap Noorderzijlvest de waterberging weer leegpompen.
Woensdagochtend rond half negen werd één van de vier sluizen geopend om het water gecontroleerd af te voeren naar het Lauwersmeer en de Waddenzee.
De waterberging vanuit de lucht gezien
De waterberging vanuit de lucht gezien © Jan Been/RTV Noord

'Mooi dat het allemaal werkt'

'Heel mooi om te zien dat het allemaal werkt en dat het inzetten van de waterberging ook heeft gezorgd voor een lagere waterstand', zegt Floris Knot van Noorderzijlvest. 'We hebben hier een mijoen kuub water geparkeerd. Nu het rustig weer is, kunnen we het laten afstromen.'
De verwachting is dat de schuif zondag 6 maart weer dicht kan. Daarna nemen de stuw en het gemaal de afvoer vanuit de berging over. Het duurt naar verwachting twee tot vier weken totdat de waterstand in de berging weer normaal is.
Bekijk hoe het water wegstroomt:
Kolkend water stroomt uit nieuwe waterberging

Ook gebied Leekstermeer leeggepompt

Vorige week heeft het waterschap ook het overloopgebied ten noorden van het Leekstermeer en de Lettelberterbergboezem ingezet. Deze gebieden zijn volgestroomd met water om zo het peil op het Leekstermeer te verlagen. Sinds 28 februari wordt het water uit de Lettelberterbergboezem gecontroleerd afgevoerd via polder Vredewold. Naar verwachting duurt het drie weken totdat de boezem weer volledig op peil is.
Het water in het noodoverloopgebied aan de noordkant van het Leekstermeer wordt vanaf 1 maart ook gecontroleerd afgevoerd via polder Vredewold. Ook hier kan het even duren totdat de waterstand weer op peil is.
Een van de vier sluizen is geopend
Een van de vier sluizen is geopend © Jan Been/RTV Noord

Inspectie van kades en dijken

Door alle neerslag van vorige week is de grond verzadigd. Dat geldt ook voor dijken en kades langs watergangen. Daarom inspecteert het waterschap de dijken en kades regelmatig om te controleren op schade door afkalven en mogelijke verzakkingen.