Nieuwe tegenvaller bij bouw van de Tirrel bedraagt ruim 1,8 miljoen

De bouwlocatie van de Tirrel
De bouwlocatie van de Tirrel © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord (archief)
Dat de gemeente Het Hogeland opnieuw de portemonnee voor de bouw van de Tirrel in Winsum moet trekken was afgelopen zomer al bekend. Inmiddels is duidelijk om wat voor bedrag het gaat: ruim 1,8 miljoen euro.
Er wordt nog steeds druk gewerkt aan het gebouw dat onderdak gaat bieden aan twee basisscholen, een sporthal en ruimtes voor zorginstelling De Hoven krijgt. Het bouwproject zou bij de start 23 miljoen euro kosten. De afgelopen jaren liep dat op tot 34 miljoen. Daar komt deze 1,8 miljoen bij.

De extra kosten

Volgens het college van burgemeester en wethouders heeft het project te maken met stijgende bouwkosten. Daarnaast zijn er tegenvallers als het gaat om het betalen van btw en ook de inhuur van adviseurs is duurder dan verwacht.
Verder valt de bijdrage voor de gemeente uit de aardbevingspot vanuit de NAM lager uit. Er was gerekend op 1,5 miljoen euro, maar dat werd 8 ton.

Nog niet alles

Het college verwacht nog meer financiële tegenvallers maar de hoogte hiervan is nog niet bekend. Zo loopt er nog steeds een discussie over problemen tijdens de bouw. Vier van de 820 heipalen waren verzakt. Het is nog niet duidelijk wie opdraait voor de herstelkosten.
Verder moet het beheer- en exploitatieplan nog worden uitgewerkt. Hierin worden onder andere definitieve afspraken over het beheer en met de huurders gemaakt.

Na de verkiezingen

Omdat nog niet alle tegenvallers in kaart zijn gebracht wil het college wachten met een raadsvoorstel. Na de verkiezingen zal de raad gevraagd worden om extra geld beschikbaar te stellen.