Midden-Groningen gaat verder met uitwerking centrumplan Muntendam

Een deel van het centrumgebied dat wordt vernieuwd
Een deel van het centrumgebied dat wordt vernieuwd © Jeroen Willems / RTV Noord
Midden-Groningen kan verder met de plannen voor een nieuw centrumgebied in Muntendam. De gemeenteraad stelde donderdagavond 200.000 euro beschikbaar voor het uitwerken van het gemaakte 'vlekkenplan'. Tevens is er 100.000 euro gereserveerd voor de sloop van een aantal verouderde panden in het gebied.
Het plan dat er nu ligt gaat uit van een nieuw multifunctioneel gebouw op de plek van het huidige dorpshuis De Menterne. In het multifunctionele centrum is plek voor een nieuw dorpshuis, twee scholen en een kinderopvang.
In het plan zijn verder globale plekken aangewezen voor nieuwbouwwoningen en parkeerplaatsen. Het voormalige gemeentehuis wordt in de plannen omgebouwd tot een centrum voor medische en maatschappelijke functies.

Bewonersavond

Begin november was er een bewonersavond over de plannen in De Menterne. Er was toen veel kritiek op de plannen. Verenigingen vreesden te weinig ruimte voor alle activiteiten en de uitbaters van het dorpshuis vonden de keuken te klein. Bovendien verwachten veel inwoners gevaarlijke verkeerssituaties als de scholen bij elkaar op één plek komen te zitten.
Tijdens de raadsvergadering werd vaak gerefereerd aan de bewuste bewonersavond. Oppositiepartijen GemeenteBelangen Midden-Groningen en GroenLinks vonden dat de mening van de Muntendammers te weinig terug te lezen was in het voorliggende plan.
'Waarom doet u niet wat de bevolking van u vraagt? Wat is dat toch voor vreselijke arrogantie?', vroeg raadslid Hendrik Loots van GemeenteBelangen Midden-Groningen zich hardop af.
Beide partijen dienden een amendement in om voor de nieuwbouw van de scholen ook de locaties van de voormalige Ruitershornhal en de voormalige Europaschool mee te nemen. Het amendement kreeg geen meerderheid en werd alleen gesteund door onafhankelijk raadslid Henk Bos.
Het 'Vlekkenplan' voor het centrum van Muntendam
Het 'Vlekkenplan' voor het centrum van Muntendam © Gemeente Midden-Groningen

Wel geluisterd naar bewoners

Volgens wethouders Erik Drenth en José van Schie is de kritiek die op de bewonersavond is gespuid wel degelijk meegenomen in de huidige plannen, maar wordt er aan de locatie niks meer veranderd.
'We hebben een voorkeur voor die locatie, want we hebben een verpauperd centrum en er is geld beschikbaar van het scholenprogramma. Als we de plannen op die plek realiseren en het geld slim inzetten hebben we er twee keer plezier van', zegt wethouder Drent.
Wethouder Van Schie probeerde zoveel mogelijk zorgen weg te nemen bij de raad. Van Schie zei toe dat de grootte van de keuken van het dorpshuis nog niet vast staat en zal worden afgemeten op het gebruik. Verder zei ze toe dat de mogelijkheid nog op tafel ligt om het dorpshuis los van de scholen te bouwen. Verenigingen vrezen namelijk dat als het dorpshuis en de scholen in hetzelfde gebouw komen te zitten er te weinig ruimte is voor alle verenigingen om activiteiten te organiseren.

21 voor, 8 tegen

Het voorstel om verder te gaan met de voorliggende plannen werd door de raad aangenomen met 21 stemmen voor en 8 tegen (GBMG, GL en fractie Henk Bos). Het vlekkenplan, eigenlijk een ruimtelijke indeling voor de verschillende voorzieningen, wordt met de 200.000 euro verder uitgewerkt. Het college zei toe dat de bewoners en gebruikers van het dorpshuis hierbij worden betrokken.

Nieuwe dorpsvisie

Tegelijkertijd werd er door de raad unaniem een motie aangenomen die vraagt om als gemeente Midden-Groningen een nieuwe dorpsvisie voor Muntendam te ontwikkelen. De motie werd ingediend door GemeenteBelangen Midden-Groningen en GroenLinks omdat Muntendam er in de afgelopen 14 jaar voorzieningen zijn gesloten en de huidige dorpsvisie niet meer voldoet.