Aandacht voor vrouwen op Internationale Vrouwendag: ‘Hoog tijd dat er iets gebeurt’

Zaterdag werd in Amsterdam al gedemonstreerd voor gelijke rechten voor vrouwen, ongeacht afkomst, achtergrond of geaardheid.
Zaterdag werd in Amsterdam al gedemonstreerd voor gelijke rechten voor vrouwen, ongeacht afkomst, achtergrond of geaardheid. © ANP
Elk jaar op 8 maart is er wereldwijd aandacht voor de positie van vrouwen. Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder meer op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht. 'De positie van de vrouw is er in de loop van de jaren wel iets beter op geworden, maar we zijn er nog niet', zegt Nadja Sierssema van het nieuwe platform Oost Groninger Vrouwen.
'Er is nog altijd sprake van een loonkloof tussen mannen en vrouwen', vertelt ze. 'En daarom moeten we aan de bel blijven trekken.' Oost Groninger Vrouwen is een paar maanden geleden opgericht met de bedoeling meer aandacht te vragen voor de positie van vrouwen. 'We mogen het wel wat meer van de daken schreeuwen en op de voorgrond treden als het gaat om vrouwenrechten.' Sierssema geeft dinsdag zelf gastlessen op het Ubbo Emmius en hoopt zo een bijdrage te leveren aan de emancipatie.

Loonkloof

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte dinsdag bekend dat het uurloon van vrouwen in 2020 14 procent lager lag dan dat van mannen. Dat komt deels omdat vrouwen vaker in deeltijd werken en minder vaak een leidinggevende functie hebben, geeft het CBS aan. Ook was het mannelijke deel van de beroepsbevolking gemiddeld ouder en wat hoger opgeleid. In 2008 bedroeg het verschil in uurloon nog 20 procent. Met de loonkloof staat Nederland achterin de middenmoot in Europa. In Luxemburg is het verschil in uurloon minder dan 1 procent. In Roemenië, Slovenië, Italië en Polen is er minder dan 5 procent verschil. De kloof is het grootst in Letland, waar vrouwen 22 procent minder verdienen dan mannen.
De cijfers van het CBS onderstrepen volgens Sierssema het belang van de Internationale Vrouwendag. In de paar maanden dat het nieuwe platform actief is, hebben ze al veel positieve reacties ontvangen. 'Vaak wordt gezegd: Het wordt hoog tijd dat er iets gebeurt. En dat vind ik wel opmerkelijk, zeker in Oost-Groningen waar ze vaak zeggen: doe maar normaal.'

Feministisch bolwerk

Stad en Ommeland was ooit een feministisch bolwerk, zeg historica Sanne Meijer. 'Nederland heeft op het gebied van vrouwenkiesrecht veel te danken aan Groninger vrouwen', vertelt ze. 'De naam van Annette Versluys-Poelman uit Holwierde is niet bij iedereen bekend, maar zij heeft belangrijk werk verricht. Ze richtte in 1894 samen met onder meer Aletta Jacobs de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht op en was tot 1903 voorzitter van de deze vereniging. En zo zijn er nog wel meer', legt Meijer uit. 'Deze vrouwen hadden het niet makkelijk. Ze werden tegen gewerkt en beschimpt, maar ze bleven strijden voor de zaak waarin ze geloofden. En daar plukken de vrouw van nu nog altijd de vruchten van. Ik vind het dan ook belangrijk dat we deze vrouwen blijven eren.'