Waterschap wil uitbreiding waterberging De Onlanden vanwege verwachte langdurige neerslag

Er moet 5,2 miljoen kuub water meer worden opgevangen in De Onlanden
Er moet 5,2 miljoen kuub water meer worden opgevangen in De Onlanden © Astrid Mellema/RTV Noord
Waterschap Noorderzijlvest heeft bij de provincie Drenthe het verzoek ingediend om de capaciteit van waterberging De Onlanden te mogen uitbreiden. Het waterschap wil 5,2 miljoen kuub water meer kunnen opvangen in het gebied ten zuiden van de stad Groningen.
Nu is De Onlanden berekend op de opslag van 7,5 miljoen kuub water.

Kades opgehoogd

De Onlanden is naast natuurgebied ook waterbergingsgebied. Noorderzijlvest wil de opvangcapaciteit uitbreiden om in te spelen op de verwachte zwaardere en langdurige neerslag als gevolg van klimaatverandering. Om meer water te kunnen opvangen worden de kades in het gebied opgehoogd en worden stuwen anders ingesteld.
Omdat De Onlanden in Drenthe ligt, is het bestuur van die provincie het bevoegd gezag. Noorderzijlvest vraagt het provinciebestuur verschillende procedures te starten om aan de slag te kunnen met het plan. Het gaat daarbij onder meer om het uitvoeren van een milieueffectrapportage.

Informatiebijeenkomsten

Om de plannen toe te lichten zijn er binnenkort informatiebijeenkomsten in Eelderwolde, Roderwolde en Peize. Ook wordt er een online-bijeenkomst georganiseerd.