Noorden reageert op Lelylijn-onderzoek: ‘Wij zien meer perspectief'

De Lelylijn
De Lelylijn © RTV Noord
De provincies Groningen en Friesland vinden dat een rapport, dat is opgesteld in opdracht van het Rijk en de regio, te somber is over de Lelylijn. De provincies geloven in de haalbaarheid van de spoorverbinding en denken dat de bouw van 220.000 woningen wel degelijk gerealiseerd kan worden.
'Wij zien meer perspectief dan de onderzoekers’, stelt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). ‘Zij gaan uit van de bestaande woonvraag en het rapport laat niet zien wat dit doet met de toekomstige woonvraag.’

'Aanknopingspunten'

De onderzoekers geven aan dat het Noorden in ruil voor de aanleg van de Lelylijn maximaal 75.000 woningen hoeft te bouwen. Meer vraag vanuit de Randstad zal er niet zijn. Het Noorden bood in de lobby zelf aan om 220.000 woningen te bouwen. Het rapport noemt dit ‘erg ambitieus’.
Gräper ziet desondanks ‘aanknopingspunten’ in het rapport. Zo laten de onderzoekers zien dat de Lelylijn voor een betere verdeling van de welvaart in ons land kan brengen. ‘Dat zijn aanknopingspunten voor Noord-Nederland en dit biedt openingen voor vervolggesprekken met het Rijk.’

Kamerlid wil opheldering

Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) uit Groningen ziet eveneens positieve aanknopingspunten en kansen voor Noord-Nederland, maar wil van staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) weten waarom het verschil tussen de eerder genoemde 220.000 woningen en de vandaag genoemde 75.000 woningen zo groot is.
‘Eerder onderzoek leek zelfs nog meer ruimte voor woningen te bieden’, stelt Van der Graaf in een reactie. ‘Ik wil van het kabinet weten hoe het kan dat tussen de diverse onderzoeken zoveel verschil zit.’

Friese kritiek

In de provincie Fryslân wordt kritischer tegen de grootschalige woningbouw aangekeken dan in Noord-Nederland. Coalitiepartij FNP in Provinciale Staten vreest dat de woningbouwplannen de Friese culturele waarden onder druk zetten en keert zich nu tegen de aanleg van de Lelylijn. De Friese gedeputeerde Avine Fokkens ziet juist de voordelen in de uitkomst van het onderzoek.
‘Het aantal van 220.000 woningen was nimmer in beton gegoten, maar het was een optelsom van de mogelijkheden die de Friese gemeenten aangaven. Er ontstond wel de vrees dat hier een nieuwe Randstad zou ontstaan, maar dit onderzoek toont aan dat dit reuze zal meevallen’, constateert Fokkens opgelucht tegen Omrop Fryslân.

Groningen wil volgende stap

De provincies lobbyen onverdroten voort voor de aanleg van de Lelylijn. De Groningse gedeputeerde Gräper pleit voor het opzetten van een projectbureau met noordelijke en Haagse ambtenaren, die samenwerken om de volgende stap voor de bouw van de Lelylijn te maken.