Ruim drie miljoen subsidie voor restauratie en groot onderhoud rijksmonumenten

Het provinciehuis gezien vanaf het Martinikerkhof
Het provinciehuis gezien vanaf het Martinikerkhof © Martijn Folkers/RTV Noord
Eigenaren van rijksmonumenten in de provincie kunnen in 2022 weer rekenen op subsidie voor groot onderhoud en restauratie, laat de provincie Groningen weten. Voor de eerste aanvraag, die loopt van 22 maart tot en met 2 mei, is ongeveer 3,25 miljoen euro beschikbaar.
'Zowel gebouwde als groene monumenten komen in aanmerking voor de regeling', aldus de provincie. 'In het aardbevingsgebied is er ook subsidie voor rijksmonumenten met een woonfunctie.'
'Gebouwd erfgoed is bepalend voor de identiteit van onze provincie', zegt gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD). 'Daarbij is het onderhoud van rijksmonumenten van groot belang. Als eigenaren van monumenten het onderhoud uitstellen, lopen de kosten van onderhoud op. Hierdoor worden monumenten kwetsbaarder voor aardbevingen en is er op lange termijn nog meer geld nodig voor herstel. Goed onderhoud van een monument is een eerste stap op weg naar versterking.'

Meeste subsidie voor aardbevingsgemeenten

Voor de eerste aanvraagperiode is 3,25 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is iets meer dan twee miljoen voor aardbevingsgemeenten en achthonderd duizend voor gebouwde monumenten in de rest van de provincie. Voor 'groene rijksmonumenten' is ongeveer vierhonderd duizend euro beschikbaar. Dit zijn bijvoorbeeld parken, woonwijken of begraafplaatsen.
In het najaar volgt een tweede aanvraagronde, wanneer deze ronde begint en wat het budget voor die ronde is, wordt nog bekend gemaakt.

Vorig jaar 21 subsidies

In de tweede aanvraagronde van 2021 heeft de provincie subsidie verleend aan 21 eigenaren van rijksmonumenten.
'Naast groot onderhoud of restauratie van hun pand besteedden de eigenaren het geld voor de herbestemming van het monument of voor maatregelen om energie te besparen', aldus de provincie. 'In totaal gaat het om een kleine drie miljoen aan subsidies.'

Meer aanvragen dan budget

Volgens de provincie kwamen er meer aanvragen binnen dan waar budget voor beschikbaar was. 'Alle complete aanvragen die voldeden aan de eisen zijn 'gewogen' aan de rangschikcriteria van de GRRG (Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten provincie Groningen, red.) Het beschikbare geld is zo verdeeld over de 21 aanvragen met de hoogste scores.'