Griepepidemie? In Noord-Nederland valt het nog wel mee

Een vrouw ligt ziek op bed
Een vrouw ligt ziek op bed © ANP/Hollandse/Hoogte / Robin Utrecht
Sinds deze week is er in ons land voor het eerst sinds twee jaar een officiële griepepidemie. Terwijl het al volop lente is. Hoe zit dat?
Volgens de klassieke definitie is er sprake van een griepepidemie als tenminste 58 mensen per honderdduizend inwoners getroffen zijn door influenza, oftewel het griepvirus. Maar in de nasleep van de coronapandemie is deze stelregel nu niet bruikbaar.

Onderscheid met corona lastig te maken

‘Dat komt omdat heel veel mensen nu alsnog besmet zijn met corona. De verschijnselen daarvan zijn vaak hetzelfde als bij griep. Het onderscheid is dus moeilijk vast te stellen’, aldus Machiel Vonk, arts Infectieziektenbestrijding bij de GGD Groningen.
In dit geval is de epidemie vastgesteld op basis van het aantal aangetroffen griepvirusdeeltjes in laboratoriummonsters. Deze zijn steekproefsgewijs verzameld door huisartsen, verspreid over het land. Daaruit blijkt dat het aantal griepbesmettingen de afgelopen tijd aanzienlijk is gestegen.

In Zuid-Nederland veel meer griepgevallen

Maar het is niet te zeggen om hoeveel mensen het gaat, ook niet bij benadering. Vonk: ‘Wat je wel kunt zeggen is dat het aantal besmettingen in Noord-Nederland nog wel meevalt, vergeleken met de rest van het land. In het zuiden is het aantal besmettingen veel hoger.’ Het gevolg van carnaval? ‘Dat zou best eens kunnen.’
Het is niet te zeggen hoe deze epidemie zich gaat ontwikkelen. We bevinden ons op onbekend terrein
Machiel Vonk - arts Infectieziektenbestrijding bij de GGD

Onbekend terrein

Deze griepepidemie is sowieso anders dan voorheen, zegt Vonk: ‘Normaal zou die nu zo’n beetje ten einde zijn, maar in dit geval begint het pas. De afgelopen twee jaar kon het griepvirus zich nauwelijks verspreiden door de coronamaatregelen. Nu die vrijwel allemaal zijn afgeschaft, krijgt het virus alsnog de kans. Het is niet te zeggen hoe deze epidemie zich gaat ontwikkelen. We bevinden ons op onbekend terrein.’

Basisregels

Mensen met een zwakke gezondheid doen er goed aan zich aan de basisregels te blijven houden om de kans op griep zo klein mogelijk te houden, zegt Vonk: ‘Afstand houden, regelmatig handen wassen en niezen in de ellenboog.’
Wie alsnog uit voorzorg een griepvaccinatie wil halen, kan terecht bij de GGD Groningen. Daar hebben ze nog ongeveer honderd doses over, die tegen betaling verkrijgbaar zijn. Net als bij andere vaccinaties geldt ook hier dat een prik alleen zinvol is als preventiemaatregel. Wie al griep heeft of heeft gehad, heeft er geen baat bij.