Oproep aan gemeenten: hou meer rekening met vrouwen en gender in coalitieakkoord

Kirsten de Wrede van PvdD na haar overwinning in Groningen in gesprek met wethouders Roeland van der Schaaf en Isabelle Diks
Kirsten de Wrede van PvdD na haar overwinning in Groningen in gesprek met wethouders Roeland van der Schaaf en Isabelle Diks © Robert Pastoor/RTV Noord
Noordelijke gemeenten hebben tot nu toe te weinig vrouwelijke wethouders om een goede afspiegeling te zijn van de samenleving. Ze doen er goed aan in hun coalitieprogramma meer rekening te houden met vrouwen en minderheden.
Dat schrijven Stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland en Kennisinstituut Atria voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis aan de 40 noordelijke gemeenten. Ze wijzen erop dat in de afgelopen jaren slechts 27% van de wethouders in provincie Groningen vrouw was. In Friesland was dat 28%, in Drenthe slechts 20 procent.
'Wanneer we kijken naar raadsleden of wethouders van kleur of met een migratieachtergrond, dan blijft het Noorden helemaal achter, terwijl de maatschappij afgelopen decennia rap van samenstelling is veranderd', schrijven de organisaties in hun brief.

'Verschillen kunnen zelfs versterkt worden'

Juist nu er na de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe colleges worden gevormd, hopen de organisaties dat de gemeenten vrouwen en mensen van kleur beter vertegenwoordigen. Niet alleen bij het uitzoeken van wethouders, maar ook bij het maken van beleid.
Dat kijkt volgens de organisaties nu nog te weinig naar gender en geslacht. 'Genderneutraal beleid kan soms onbedoeld positiever uitpakken voor de ene groep dan voor de andere groep en daarmee genderongelijkheid in stand houden of zelfs versterken.' Als voorbeeld daarvan wordt seksueel grensoverschrijdend gedrag genoemd.
Erken dat mannen en vrouwen verschillende rollen toegeschreven krijgen
Stichting Aletta Jacobs en Atria

Gendersensitief beleid

De organisaties sturen erop aan dat de gemeenten een paragraaf Diversiteit en Inclusiviteit opnemen in hun collegeprogramma, met juist 'gendersensitief' beleid. 'Erken dat mannen en vrouwen verschillende rollen toegeschreven krijgen in de samenleving, en dat zij als gevolg daarvan verschillende interesses, behoeftes en prioriteiten hebben.'
Met die behoeftes kunnen gemeenten vervolgens aan de slag. Dat kan bijvoorbeeld door een meldpunt voor straatintimidatie op te zetten, de loonkloof tussen man en vrouw te dichten en scholen motiveren om een 'menstruatiekastje' met gratis producten neer te zetten.
Ook hopen de stichtingen dat gemeenten oog hebben voor ongelijke schooladviezen tussen jongens en meisjes, en kinderen met een migratieachtergrond.

Ongelijke verdeling van sportuitgaven

Een voorbeeld van onzichtbaar scheef genderbeleid is volgens Atria het verdelen van sportgelden in de gemeente.
'Gemeentes als Groningen besteden meer geld aan sportfaciliteiten voor mannen dan voor vrouwen, bijvoorbeeld omdat mannen vaker gebruik maken van sportparken. Dat is geen bewuste verdeelsleutel, maar resultaat van beleid waarin geen rekening is gehouden met gender. Door hier wel rekening mee te houden, pakt dit uiteindelijk beter uit voor de inwoners.'