Huizenbezitters zien WOZ-waarde met meer dan tien procent stijgen

De gemiddelde WOZ-waarde steeg opnieuw in alle Groningse gemeenten
De gemiddelde WOZ-waarde steeg opnieuw in alle Groningse gemeenten © ANP
De gemiddelde WOZ-waarde is in alle Groningse gemeenten opnieuw gestegen. Op Midden-Groningen na gebeurde dat zelfs overal met meer dan tien procent ten opzichte van vorig jaar.
Dat blijkt uit cijfers van de Waarderingkamer. Deze instantie controleert gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ).
Lees verder onder de grafiek. Klik op het pijltje om jouw gemeente te zoeken.

Veel vragen van huizenbezitters

Gemeenten hebben onlangs hun inwoners per brief geïnformeerd over de hoogte van de WOZ-waarde. Op basis daarvan wordt bepaald hoeveel onroerendzaakbelasting huizenbezitters moeten betalen. Uit een rondje langs gemeenten blijkt dat er veel vragen binnenkomen over de hogere WOZ-waarde. 'Vooral als bewoners aangeven dat er niets aan hun woningen is veranderd', zegt een woordvoerder van de gemeente Westerkwartier.
Ook in de gemeente Groningen komt regelmatig de opmerking langs dat woningen bijvoorbeeld eenvoudiger zijn uitgevoerd. WOZ-waardes van huizen kunnen worden gebaseerd op vergelijkbare woningen die kort geleden verkocht zijn. Maar die woningen zijn niet altijd op precies dezelfde manier gebouwd. Ook kan de kwaliteit van de woning anders zijn. 'Er wordt vaak gevraagd in hoeverre er rekening is gehouden met de algehele staat van een woning', aldus de gemeente.

Andere rekenmethode sinds dit jaar

Dit jaar is er het een en ander veranderd aan de manier waarop de WOZ-waarde wordt berekend. Zo moeten gemeenten die nu baseren op vierkante meters (oppervlakte) in plaats van kubieke meters (inhoud) van de woning. Gemeenten krijgen ook hier vragen over van inwoners.
De oppervlakte is bij gebruikers veel bekender dan de bruto inhoud van een woning
Ruud Kathmann - Waarderingskamer
Volgens Ruud Kathmann van de Waarderingskamer heeft de andere rekenmethode twee redenen. 'Wij willen dat de WOZ-waarde voor iedereen zo goed mogelijk te begrijpen is. Als je nu naar een makelaar gaat voor het kopen van een woning, of je kijkt op Funda, dan staat bij die advertenties tegenwoordig altijd de gebruiksoppervlakte in vierkante meters van woningen centraal, en niet het aantal kubieke meters. De oppervlakte is bij gebruikers veel bekender dan de bruto inhoud van een woning.'

Makkelijker na te meten bij discussie

Ook speelt volgens Kathmann mee dat, door uit te gaan van de oppervlakte, de hoogte van de WOZ makkelijker te controleren is. 'De oppervlakte is makkelijker na te meten.' Via de website van de Waarderingskamer zijn dan ook meetinstructies te vinden. De controleerbaarheid van de hoogte van de WOZ-waarde vinden we belangrijk. Doordat je meer discussie krijgt, zal de uiteindelijke hoogte ook beter passen bij wat het echt is.'

Waarschuwing voor gespecialiseerde bureaus

Wie het niet eens is met de hoogte van de WOZ-waarde van de woning, kan daar bezwaar tegen maken. Een deel van de huizenbezitters doet dat via gespecialiseerde bureaus. Die hoef je pas te betalen als een bezwaarschrift is toegekend. Anders geldt het No Cure, No Pay-principe. Gemeenten als Stadskanaal waarschuwen hiertegen. Of dat effect heeft, is volgens een woordvoerder moeilijk meetbaar.
No Cure No Pay-bureau's doen vaak voorkomen alsof bezwaar maken gratis is
Ruud Kathmann
'Het zorgt wel voor meer bewustwording, zodat een burger een betere beslissing kan nemen of hij wel of niet een bezwaar laat indienen door een No Cure No Pay-bureau. Deze bedrijven doen vaak voorkomen alsof het gratis is, maar wanneer een WOZ-waarde wordt verlaagd moet de gemeente 538 euro aan proceskosten vergoeden, plus de kosten van een taxatierapport.'
De gemeente Westerkwartier laat weten dat inwoners 'steeds beter begrijpen dat de tarieven hierdoor omhoog gaan'.

Verdere stijging op komst

Gemeenten verwachten dat de WOZ-waarde ook volgend jaar zal stijgen. Vooral omdat de peildatum op 1 januari 2021 ligt, en sindsdien de woningprijzen alleen maar verder zijn gestegen. Hoeveel die stijging zal zijn is onduidelijk.
De Waarderingskamer benadrukt dat gemeenten geen financieel belang hebben bij een hogere WOZ-waarde, zoals mensen soms denken. Kathmann: 'Begrotingen voor komend jaar worden door gemeenteraden vastgesteld. Dan wordt ook duidelijk hoeveel geld gemeenten uit belastingen willen binnenhalen.'
Een totaalbedrag dus. Als de WOZ-waardes stijgen, zullen gemeenten er volgens de Waarderingskamer voor kiezen om de tarieven voor de onroerendzaakbelasting te verlagen, om hetzelfde bedrag op te halen. De gemeenten Midden-Groningen en Het Hogeland hebben expliciet benoemd dat het ozb-tarief naar beneden is bijgesteld. 'In principe betalen onze inwoners daardoor alleen de inflatiecorrectie extra ten opzichte van vorig jaar', aldus Het Hogeland.
Volgens de Waarderingskamer is de verlaging van het ozb-tarief bij een stijging van de WOZ-waarde overigens geen wettelijke verplichting.