Gasvrij Gorecht zoekt extra warmtebron om wijk in Hoogezand gasvrij te maken

De wijk Gorecht-Noord in Hoogezand hoopt in 2024 gasvrij te zijn
De wijk Gorecht-Noord in Hoogezand hoopt in 2024 gasvrij te zijn © Jeroen Willems
Het projectbureau van Gasvrij Gorecht doet onderzoek naar een extra warmtebron om de wijk vanaf 2024 te verwarmen zonder gas. Kartonfabriek ESKA is de eerste en voornaamste warmtebron, maar om de levering van warmte te allen tijde te kunnen garanderen kijkt het bureau naar nog een andere manier om de wijk te verwarmen.
De komst van een tweede bron is volgens projectleider Johan Duut een eis van de wijkbewoners en de meewerkende woningcorporaties. 'Die tweede bron was eerst een grote gasketel, maar dan zit je toch weer gas te stoken en daar willen we juist van af. We zijn dus nog op zoek naar een alternatief', zegt Duut.

Warmte uit Winschoterdiep

Er zijn verschillende opties in beeld. 'Het kan een ander bedrijf zijn dat restwarmte afstaat, maar we kijken ook naar zon- en aquathermie. Dan halen we bijvoorbeeld warmte uit het Winschoterdiep. Verder is warmteopslag in de grond (WKO) een optie', aldus Duut.
Doel van het project Gasvrij Gorecht is dat er in de wijk Gorecht-Noord in Hoogezand in 2024 helemaal geen aardgas meer wordt gebruikt. De afgelopen periode is er in de wijk al geïnvesteerd in het aanbrengen van isolatie en konden inwoners hun gaskooktoestel inruilen voor een inductieplaat. Tot nu toe hebben 192 huishoudens hier gebruik van gemaakt.

Warmtering

Een aantal gemeentelijke gebouwen, zoals Sportcentrum De Kalkwijck en het Huis van Cultuur en Bestuur worden al aardgasvrij verwarmd. Het is de bedoeling dat deze samen met woningen en andere gebouwen in Gorecht-Noord een warmtering gaan vormen.
De deelnemende organisaties, waaronder de gemeente Midden-Groningen, Waterbedrijf Groningen Duurzaam, kartonfabriek ESKA en meerdere woningcorporaties, tekenen later deze week een samenwerkingsovereenkomst waar concreet in staat wat alle partijen gaan doen om Gorecht-Noord gasvrij te krijgen.

70 procent van bewoners moet akkoord gaan

Na de zomer moeten de bewoners een beslissing nemen over het definitieve plan en de daarbij horende kosten. Als 70 procent van de bewoners akkoord gaat zal de warmtering worden aangelegd.