'Snel dichtdraaien Groningse gaskraan belangrijker dan leveringszekerheid'

Een medewerker van de NAM op een gaswinningslocatie
Een medewerker van de NAM op een gaswinningslocatie © Jos Schuurman/FPS
Het snel dichtdraaien van de gaskraan in Groningen wordt door staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw belangrijker geacht dan meer zekerheid over de levering van gas. Dat blijkt uit het feit dat de staatssecretaris een advies van Gasunie om anders te besluiten naast zich neer heeft gelegd.
Gasunie stuurde Vijlbrief afgelopen donderdag nog een aanvullend advies waarin aanbevolen wordt geen onomkeerbare beslissingen te nemen over de gaswinning in Groningen en de gasopslag bij Grijpskerk.
In het licht van de Russische inval in Oekraïne zijn er serieuze zorgen over de leveringszekerheid
Gasunie
De gasopslag bij Grijpskerk wordt nu nog gebruikt om buitenlands gas in op te slaan, maar de staatssecretaris heeft besloten daar voortaan nagemaakt Gronings gas op te slaan. Dat is nodig om de gaskraan in Groningen zo snel mogelijk helemaal dicht te kunnen draaien. Vermoedelijk in oktober 2023.

Noodsituatie

Gasunie raadde de staatssecretaris aan om de berging bij Grijpskerk niet om te bouwen en dit jaar buitenlands gas op te blijven slaan. 'In het licht van de Russische inval in Oekraïne zijn er serieuze zorgen over de leveringszekerheid en de beschikbaarheid van hoogcalorisch gas in Noordwest-Europa', zo staat in het advies.
'Dit heeft er onder andere toe geleid dat inmiddels Duitsland, Oostenrijk, Italië en Letland naar het eerste crisisniveau conform de EU-verordening hebben opgeschaald. Deze stap wordt gezet indien uit concrete, ernstige en betrouwbare informatie blijkt dat zich een gebeurtenis kan voordoen die de gasleveringssituatie aanzienlijk kan doen verslechteren en die kan leiden tot een noodsituatie.'
Onzekerheid van inwoners in Groningen werkt door in hun welbevinden en gezondheid
Hans Vijlbrief - staatssecretaris Mijnbouw

Voor de veiligheid

Vijlbrief geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer aan de lijn van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te volgen en Groningen duidelijkheid te willen geven over de sluiting van het gasveld. Had de staatssecretaris het Gasunie-advies gevolgd, dan had de gaskraan in Groningen nog niet dicht gekund in 2023, maar waarschijnlijk een jaar later.
'Onzekerheid van inwoners in Groningen hierover werkt door in hun welbevinden en gezondheid', zegt Vijlbrief. 'Het kabinet heeft de afgelopen jaren telkens aangegeven de zo snel mogelijke definitieve beëindiging van de gaswinning in Groningen na te streven. Met dit besluit blijf ik deze lijn volgen.'

Alleen in uitzonderlijke situatie

Vijlbrief gaf woensdag in een debat met de Tweede Kamer al aan dat er alleen naar Groningen gekeken wordt als zich een uitzonderlijke situatie voordoet. Bijvoorbeeld als huishoudens en ziekenhuizen geen gas meer hebben om zich te verwarmen. 'Het is echt het laatste redmiddel', zei hij toen.