Martini Ziekenhuis moet OM medisch dossier doodzieke peuter overhandigen (update)

Martini Ziekenhuis Groningen
Martini Ziekenhuis Groningen © FPS/Jos Schuurman
Het Martini Ziekenhuis moet het Openbaar Ministerie (OM) inzage geven in de medische gegevens van een driejarig jongetje, dat levensgevaarlijk ziek werd door drugs. Dat heeft de rechter in Assen beslist.
Het OM verdenkt de moeder van poging tot doodslag of zware mishandeling en heeft het dossier nodig voor het strafrechtelijk onderzoek. Het kind uit Drenthe werd in de nieuwjaarsnacht van 2021 naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Hij had GHB gedronken uit een flesje dat in de woning rondslingerde.
Het OM wil onderzoeken in hoeverre de moeder verantwoordelijk kan worden gehouden voor de toestand van haar kind en wil daarom inzage in de medische gegevens. De rechter-commissaris (onderzoeksrechter) legde om die reden beslag op het dossier.

Medisch beroepsgeheim

Het ziekenhuis maakte bezwaar tegen die inbeslagneming. 'De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat hun medische gegevens veilig zijn binnen een medische instelling', zei een woordvoerder van het ziekenhuis twee weken geleden tegen de rechter. Het ziekenhuis beriep zich op het verschoningsrecht en noemde inzage in het dossier een aantasting van het medisch beroepsgeheim.

Ernstige, strafbare feiten

De rechter is het met het OM eens dat in het kader van waarheidsvinding in een strafrechtelijk onderzoek de forensische arts moet kunnen putten uit de bron. 'In deze situatie is dit de enige mogelijkheid om bewijs te vergaren voor een strafzaak. Hier is mogelijk sprake van ernstige, strafbare feiten zoals een verwaarlozing van een jong kind', aldus de rechter. Het bezwaarschrift van het Martini Ziekenhuis is daarom ongegrond verklaard.

Maatschappelijk probleem

Het OM laat in een schriftelijke reactie weten tevreden te zijn met de uitspraak. Kindermishandeling is volgens het OM een maatschappelijk probleem, waarbij strafrechtelijke vervolging niet het belangrijkste is, maar waarheidsvinding wel. 'Want alleen als we weten of het letsel daadwerkelijk is toegebracht door een ander en wie daarvoor verantwoordelijk is, kunnen we het kind goed helpen en kun je echt iets aan veiligheid doen. En voor die waarheidsvinding hebben we -zeker in het geval van jonge kinderen- die medische gegevens echt nodig', aldus het OM in zijn verklaring.

Vervolgbeslissing

Volgens het OM kan een strafrechtelijke vervolging juist ook verplichten tot hulpverlening: 'Dat is in het belang van alle betrokkenen.' Het OM erkent het medisch beroepsgeheim, maar vindt ook het gesprek met de medische sector over de noodzaak van de informatiedeling van groot belang voor de waarheidsvinding in het strafproces. 'Uiteindelijk neemt de officier van justitie een vervolgingsbeslissing'.

Hoge Raad

De uitspraak van de rechter in Assen is nog niet definitief. Het Martini Ziekenhuis kan nog in cassatie bij de Hoge Raad. Het ziekenhuis was niet bereikbaar voor commentaar.
Update: dit bericht is aangevuld met de reactie van het OM en met de toevoeging dat het Martini Ziekenhuis de mogelijkheid heeft om in cassatie te gaan.