Groningen Seaports overlegt met collega-havens en ministerie over ban op Russische schepen

De haven van Delfzijl vanuit de lucht
De haven van Delfzijl vanuit de lucht © Koos Boertjens/Groningen Seaports
Groningen Seaports overlegt met collega-havens en ministerie over een ban op Russische schepen. Het overleg is nodig omdat de Europese Commissie heeft aangekondigd Russische schepen de toegang tot Europese havens te willen verbieden.
Alleen voor de levering van landbouw- en voedingsmiddelen en energie zou een uitzondering moeten worden gemaakt.
Ook stelt de Europese Commissie een invoerverbod voor op Russische kolen. Deze en andere sancties zijn een reactie op de oorlogsmisdaden die door Russische militairen zijn begaan in Oekraïne. Het complete sanctiepakket wordt woensdag door de lidstaten besproken.

Twee schepen

Op dit moment liggen er twee Russische schepen in de Groninger zeehavens: één in de Eemshaven en één in Delfzijl. Er staat nog één aankomst gepland, vrijdag in de Eemshaven.
Groningen Seaports kan vooruitlopend op het overleg van dinsdagmiddag met collega-havens en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog geen uitspraken doen over de gevolgen van het weren van Russische schepen.

Voorbereid

Het verbod op de invoer van Russische kolen is een scenario waar de energiecentrale van RWE in de Eemshaven al rekening mee hield. Deze centrale draait voor een belangrijk deel op steenkool.
Wij zijn sinds het begin van de crisis al bezig met de voorbereiding
Marinus Tabak - RWE
‘Wij zijn sinds het begin van de crisis al bezig met de voorbereiding voor het geval zich zoiets zou voordoen’, zegt Marinus Tabak van RWE. ‘Dat doen we niet alleen, maar in nauw overleg met de overheid. Het is belangrijk de leveringszekerheid zoveel mogelijk te kunnen garanderen. En dat gaat ook wel lukken. Er zijn buiten Rusland voldoende landen waar we biomassa of steenkool vandaan kunnen halen.’
Kolencentrale RWE in de Eemshaven
Kolencentrale RWE in de Eemshaven © ANP

Volle capaciteit

Tabak vervolgt: ‘We kunnen wel merken dat de gasprijs en daarmee ook de prijs voor elektriciteit sterk gestegen is. Daarom draait onze centrale in de Eemshaven nu op sommige tijdstippen op volle capaciteit. Dat gaat overigens wel af van het totale budget dat we dit jaar mogen verstoken. Mocht de overheid besluiten dat budget op te hogen, dan zou ik zeggen: maak een verstandige keuze en kies voor biomassa in plaats van extra steenkool.’