Gemeenten schieten inwoners te hulp bij hoge energierekening: 'Er zitten schrijnende zaken tussen'

Een gasstel
Een gasstel © Torsten Dettlaff/Pexels
Gemeenten zijn begonnen met het compenseren van inwoners die in de problemen komen door de hoge energiekosten. Voor de eenmalige energietoeslag van achthonderd euro, die wordt betaald door het Rijk, gelden per gemeente andere regels.
De gemeente Midden-Groningen hanteert een grens van 125 procent van het sociale minimum voor inwoners die in aanmerking willen komen voor de energietoeslag. In de gemeente Veendam en Eemsdelta ligt die grens met respectievelijk 120 procent en 110 procent van de bijstandsnorm duidelijk lager.
Voor Midden-Groningen zit er volgens wethouder Peter Verschuren een klein risico aan de regeling zoals die nu is opgesteld.
'Er zijn 5400 huishoudens in de gemeente die in aanmerking komen voor de regeling en als die allemaal de toeslag aanvragen dan komen we 390.000 euro tekort. De kans is echter klein dat dat ook gebeurt en anders gaan we dat op een manier bijpassen', zegt Verschuren.
Huishoudens die bij de gemeente Midden-Groningen een uitkering ontvangen of bekend staan als minima krijgen de energietoeslag automatisch op hun bankrekening. Andere inwoners die verwachten in aanmerking te komen voor de toeslag kunnen een aanvraag indienen op de website van BWRI.

Nog meer regelingen

Naast de eenmalige energietoeslag van achthonderd euro probeert de gemeente Midden-Groningen inwoners met een kleine beurs ook te helpen met het verduurzamen van de woning. De gemeente heeft daarvoor, wederom via het Rijk, een pot van 860.000 euro beschikbaar.
'Aan die regeling zitten nog wel wat haken en ogen. We mogen mensen geen geld geven, daar is die energietoeslag voor. En we mogen ook geen isolatiemaatregelen doen die eigenlijk op het bordje van de verhuurder liggen. Wat dan overblijft zijn kleinere maatregelen: ledlampen, folie achter de radiator, van die radiatorventilatoren en mensen advies geven', aldus Verschuren.

Schrijnende zaken

Los van de landelijke regelingen komt de gemeente Midden-Groningen nu al ook al inwoners tegemoet die in de problemen komen door een hoge energierekening. Het gaat volgens Verschuren dan om schrijnende zaken.
'We hebben situaties gehad van mensen die een ander contract af moesten sluiten. Er was er eentje bij die van 170 euro naar 600 euro in de maand ging en in de schuldsanering zat bij onze kredietbank. Die dus een inkomen van niks heeft en daardoor ook de schuldsanering zou moeten stoppen. Er was niks meer om af te lossen. Onze mensen zijn toen gaan bellen met die energiemaatschappij en hebben er nog honderd euro af kunnen praten, maar wij moesten toch ook bijspringen.'
Dergelijke hulp van de gemeente valt niet onder een algemene regeling, maar wordt per individu of huishouden bekeken.
'Het is lastig om te beoordelen, maar het zal wel moeten. Je zult maar een eindafrekening krijgen van tweeduizend euro en een minimum inkomen hebben. Dat is volstrekt onmogelijk', zegt Verschuren.