Westerkwartier gaat ernstige overlast door roeken aanpakken

Roekennesten aan de Auwemalaan in Leek
Roekennesten aan de Auwemalaan in Leek © Jan Been/RTV Noord
De gemeente Westerkwartier gaat de overlast door roeken aanpakken. Met een zogeheten beheerplan wordt het mogelijk de beschermde vogel te verjagen van plekken waar ze ernstige overlast veroorzaken.
Tijdens het raadsoverleg van woensdagavond gaf de raad unaniem aan heil te zien in het plan.
Westerkwartier heeft in kaart gebracht op welke plekken de vogels overlast veroorzaken. Met name in Tolbert, Leek en Grijpskerk zorgen ze met hun gekrijs en gepoep voor ergernis bij omwonenden. Onder meer tijdens twee bewonersbijeenkomsten hebben die hun zorgen en klachten kenbaar gemaakt aan de gemeente.

Hoe groot is de overlast?

Uit de inventarisatie blijkt dat in 2021 bij de Auwemalaan in Leek 165 nesten werden geteld. Omwonenden dienden in totaal 96 klachten in bij de gemeente. Bij Pierkesveld werden 62 nesten gevonden en werd 24 geklaagd bij de gemeente. In Grijpskerk, in de omgeving van de Burmanniastraat en De Roder, werden 71 nesten geteld en kwamen 27 klachten binnen.
Omdat roeken beschermde vogels zijn, is het voor de gemeente lastig om tegen de overlast op te treden. Met een beheerplan kan de gemeente ontheffing krijgen van de provincie om toch met een aantal maatregelen te proberen de vogels te verjagen naar een andere plek. Volgens de gemeente is dat geen garantie voor blijvend succes, maar kan het de overlast voor omwonenden wel flink verminderen. De invulling van het beheerplan wordt opgesteld in overleg met de provincie.
Een roek
Een roek © Saxifraga-Jan van der Straaten
Met het plan wordt geprobeerd roeken te verjagen van ernstige overlastlocaties binnen de bebouwde kom als zich daar bijvoorbeeld meer dan 25 nesten bevinden. Bij de aanpak wordt ook gekeken naar de hoeveelheid woningen die dicht bij de overlastlocatie staan en de mate van hinder die omwonenden ervaren. Ook wordt gekeken naar de nabijheid van een alternatieve plek voor de vogels. Kleinere kolonies wil de gemeente met rust laten.
Westerkwartier wil de roekenkolonies binnen de bebouwde kom niet als geografische locaties vastleggen, maar op basis van kenmerken. Dat maakt het mogelijk om ook nieuwe overlastplekken bij voorbaat als zodanig te bestempelen en te kunnen aanpakken.

Vrijwilligers bieden hun hulp aan

Wethouder Bert Nederveen zegt dat er bij inwoners veel draagvlak is voor het verjagen van de vogels en dat zich inmiddels zestig vrijwilligers hebben gemeld om dat te doen. Daarmee worden volgens Nederveen de kosten gedrukt en is er meer kans op succes. De vrijwilligers gaan met licht en geluid de roeken verdrijven en worden daarbij ondersteund door professionals. Het snoeien van bomen wordt zo veel mogelijk beperkt.
Met het beheerplan en de ontheffing van de provincie kan de gemeente Westerkwartier vier jaar vooruit. Het verjagen van de vogels kan dan begin 2023 starten en duren tot eind 2026. De kosten worden begroot op twee ton.