Loodsen Bobenco-terrein Winsum tegen de vlakte: 'Sanering omvangrijker dan verwacht'

De loodsen op het Bobenco-terrein in Winsum zijn gesloopt
De loodsen op het Bobenco-terrein in Winsum zijn gesloopt © Mariëtte Kranenborg
De vervallen loodsen op het zogeheten Bobenco-terrein in Winsum zijn gesloopt om ruimte te maken voor tientallen woningen. Maar de bouw daarvan laat op zich wachten vanwege bodemverontreiniging op het terrein.
De gemeente Het Hogeland had Loostad Vastgoedontwikkeling gevraagd haast te maken met de sloop van de loodsen op het terrein van de voormalige steenfabriek Lombok, aan de Trekweg naar Onderdendam. De bouwwerken waren in slechte staat en omwonenden klaagden over losgewaaide onderdelen. Ook de ontwikkelaar zag de urgentie van sloop volgens de gemeente.
Loodsen Bobenco-terrein Winsum tegen de vlakte
Oude steenfabriek in Winsum
Oude steenfabriek in Winsum © Historische Vereniging Winsum

Bob en co

Al lange tijd is de gemeente bezig om het gebied te ontwikkelen. Er moet woningbouw komen op het stuk braakliggend terrein, dat in de volksmond ook wel bekend staat als het Bobenco-terrein. Vastgoedbedrijf Credo kocht het in 2008 van Winsumer ondernemer Bob Sennema ('Bob en co', red.). Credo is later opgegaan in Loostad en is een dochteronderneming van bouwonderneming Volker Wessels.
De loodsen op het Bobenco-terrein in Winsum
De loodsen op het Bobenco-terrein in Winsum © Mariëtte Kranenborg
In 2012 is al geprobeerd om 35 woningen te realiseren, maar daar stak de provincie Groningen destijds een stokje voor omdat het ontwerp niet bij de landschappelijke en cultuurhistorische waarde paste.

Asbestsanering

Nog steeds heeft de gemeente de wens om op de plek 25 tot 30 woningen te laten ontwikkelen. Het college laat weten dat ontwikkelaar Loostad de afgelopen maanden onderzoek heeft laten doen naar de aard en omvang van de aanwezige bodemverontreiniging op het terrein.
'De uitkomsten van deze onderzoeken wijzen uit dat de sanering omvangrijker is dan verwacht. De ontwikkelaar is momenteel met deskundigen aan het uitzoeken hoe de sanering op een goede manier en tegen zo laag mogelijke kosten kan worden uitgevoerd', laat een woordvoerder van de gemeente weten.
De ontwikkelaar wil eerst duidelijkheid over de te verwachten kosten voordat er een besluit wordt genomen over de herontwikkeling.
De loodsen zijn weggehaald
De loodsen zijn weggehaald © Mariëtte Kranenborg