RWE wil drie of vier windmolens langs Zeehavenkanaal, waterschap stelt voorwaarden

Windmolens
Windmolens © Johan Bos/Pexels
Energiebedrijf RWE mag van Waterschap Hunze en Aa’s drie of vier windmolens bouwen op de zeedijk bij Delfzijl. De molens komen langs het Zeehavenkanaal tussen de zeesluis en de Pier van Oterdum. Het waterschap stelt wel voorwaarden aan de komst van de molens. Enkele jaren geleden ontstond ophef over de plaatsing van de windmolens op de zeedijk.
Het was een tijd stil rond de windmolens die Hunze en Aa’s moeten helpen om zo’n zestig procent van de eigen energiebehoefte op te wekken. Omdat de molens op eigen grond (de zeedijk) komen te staan, mag het waterschap de opgewekte elektriciteit als zelf opgewekt beschouwen. Volgens Inge Eshuis, lid van het dagelijks bestuur, helpt het Hunze en Aa’s om volledig energieneutraal te worden.
Hunze en Aa’s voert het beleid dat ze haar eigendommen beschikbaar stelt aan derden voor de opwekking van duurzame energie, om daarmee bij te dragen aan een lagere CO2-uitstoot. Het initiatief van RWE past hier volgens het waterschap in.

Geen molens tussen Delfzijl en Punt van Reide

Aanvankelijk dacht RWE aan de plaatsing van de molens op de zeedijk tussen Delfzijl en de Punt van Reide. Maar dat leidde tot consternatie bij omwonenden, natuurorganisatie, de gemeente Eemsdelta en de provincie. Die vonden de windmolens een aantasting van natuur, leefbaarheid, welzijn en landschap.
RWE en Hunze en Aa’s denken dat er nu meer kans van slagen is omdat de windmolens in een industrieel gebied komen waar al windmolens staan.
Inge Eshuis, dagelijks bestuurslid Hunze en Aa's
Inge Eshuis, dagelijks bestuurslid Hunze en Aa's © Jan Been/RTV Noord

Kleiner stuk dijk

De dijk langs het Zeehavenkanaal ligt aan de rand van het Chemiepark. Eshuis: ‘De ophef ontstond omdat er aanvankelijk een veel groter stuk dijk in beeld was voor de plaatsing van de molens. Dat ging om een stuk van vijftien kilometer, nu gaat het om een veel kleiner stuk van vijf kilometer.’
Aan de bouw van de molens heeft het waterschap onder meer de voorwaarde gesteld dat de veiligheid van de zeedijk gewaarborgd is. Ook moet RWE zich bekommeren om de natuur, leefbaarheid, welzijn en landschap in het gebied.

Provincie moet nog groen licht geven

Volgens Eshuis is het aan RWE om alle ruimtelijke procedures rond de plaatsing van de molens te doorlopen. Omdat RWE zich akkoord heeft verklaard met de voorwaarden, wordt er binnenkort tussen beide organisaties een intentieovereenkomst getekend.
Of de windmolens langs het Zeehavenkanaal er dan ook komen moet worden afgewacht. Het is uiteindelijk aan de provincie om te beoordelen of de molens passen in haar ruimtelijk beleid.