Inwoners 't Waar, Feerwerd en Tinallinge naar de rechter na afwijzing IMG

Eeen scheur in een muur
Eeen scheur in een muur © ANP
Drie inwoners van ’t Waar, Feerwerd en Tinallinge hebben dinsdag bij de Raad van State hun beklag gedaan over het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat hun aardbevingsclaims heeft afgewezen. Ze zijn het niet eens met de deskundigenrapporten. Daarin staat dat de schade aan hun woningen en bijgebouwen een andere oorzaak heeft dan de gaswinning.
'De schade komt door autonome verzakking, inklinking en een stukje krimp en niet door de gaswinning', zegt het IMG. Daarmee kan het instituut het zogeheten bewijsvermoeden links laten liggen.
Dat bewijsvermoeden houdt in dat de schade aan de gaswinning word toegekend, tenzij deskundigen vaststellen dat een andere oorzaak kan worden aangewezen. De drie Groningers moeten dus zelf weer voor bewijs zorgen, zeggen ze.

Grote bezwaren

De drie hebben grote bezwaren tegen de deskundigenrapporten en tegen de manier waarop de onderzoeken zijn gedaan. ‘Er zijn grondboringen verricht op 335 tot 460 meter van mijn woning. Waarom niet náást mijn verzakte huis?', zei één van hen.
Een ander stelt dat de opsteller van het rapport alleen maar naar foto’s heeft gekeken en niet achter zijn bureau vandaan is gekomen. Ze dringen er bij de hoogste bestuursrechter op aan om het IMG niet te laten wegkomen met een verwijzing naar deskundigenrapporten.

Rechter bepaalt

'Het is aan de rechter om de juridische causaliteit te bepalen en niet aan een bouwkundige', zegt advocaat Hans Koenders. Volgens het IMG is een grondboring dichter bij de woning verricht met hetzelfde resultaat. In de andere zaak is een deskundige ter plaatse geweest.
Landsadvocaat Thijs Franssen zegt dat het IMG duizend aanvragen per week binnenkrijgt en dat 85 procent zich kan vinden in de eindbeslissing en de schadevergoeding. Van de overige vijftien procent dient drie procent een zienswijze in.
De uitspraken volgen binnenkort.