Sluiting bibliotheken Aduard en Oldehove van de baan

De bibliotheek van Oldehove
De bibliotheek van Oldehove © Niels Timmerman/RTV Noord
De sluiting van de bibliotheken in Aduard en Oldehove lijkt van de baan. De gemeente Westerkwartier stelt een proef voor van twee jaar, waarin de vestigingen kunnen laten zien dat ze toekomstbestendig zijn.
Dat blijkt uit een gespreksverslag van een bijeenkomst met wethouder Hielke Westra (CDA), vertegenwoordigers van de dorpen en Biblionet.
De gemeente maakte in september bekend dat ze de bibliotheken van Aduard en Oldehove wilde sluiten, omdat ‘de kosten niet meer opwegen tegen het gebruik’. Inwoners reageerden verontwaardigd op dat voornemen.

Bezoekersaantallen hollen achteruit

Wethouder Westra geeft nu toe dat die boodschap anders geformuleerd had moeten worden. De focus had niet zozeer moeten liggen op sluiting, maar op het toekomstbestendig maken van de vestigingen.
Dat is nodig, want de bezoekersaantallen van beide bibliotheken hollen achteruit. Aduard verwelkomde in 2021 44 procent minder bezoekers dan in het jaar ervoor, Oldehove 35 procent.
Dat komt deels door de coronamaatregelen, maar de dorpen zien zelf ook in dat er wat moet veranderen. Daarom dragen ze zelf plannen met verbeteringen aan.
Aduard wil de bieb breder benutten. Er zijn bijvoorbeeld ideeën voor een cursus digitale vaardigheden en een leesclub.

Nieuwe vrijwilligers

Dorpsbelangen Oldehove strikte al vrijwilligers voor de nieuwe vestiging van de bibliotheek, in het nog te bouwen multifunctionele centrum. Een nieuwe locatie betekent sowieso al een impuls voor het bezoekersaantal, verwacht Dorpsbelangen.
Dat de proef van twee jaar er komt is overigens nog niet helemaal zeker. De gemeente en Biblionet onderzoeken de financiële gevolgen van de koerswijziging. De nieuwe plannen worden vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad van Westerkwartier.