Omwonenden voelen zich 'zeer slecht betrokken' bij proces over komst Skaeve Huse

Omwonenden maakten onlangs een foto om de grootte van het protest aan te geven
Omwonenden maakten onlangs een foto om de grootte van het protest aan te geven © Margot Dinges
Omwonenden van de toekomstige Skaeve Huse bij Harkstede zijn nog altijd niet tevreden over de manier waarop zij worden betrokken bij de komst van die woonvorm. De gemeente heeft een andere lezing op de kwestie. In de Skaeve Huse komen negen mensen met psychiatrische problemen of een verslaving te wonen.
De komst van de woonvorm stuit de omwonenden al tijden tegen de borst. Ze geven al sinds het begin van het proces aan dat de communicatie met de gemeente ondermaats is.
De gemeente Groningen heeft voorgesteld om op 20 april in gesprek te willen over de vraag hoe de Skaeve Huse eruit moet komen te zien. Dat is de omwonenden in het verkeerde keelgat geschoten, want die geven aan al vijf maanden niets gehoord te hebben. 'Men wil ons eenzijdig informeren, in plaats van in gesprek te gaan', staat in een bericht van de actiegroep Hier geen Skaeve Huse.
Meerdere partijen in de gemeenteraad trekken aan de bel over de kwestie. 'We horen van omwonenden dat zij onlangs voor het eerst bericht kregen over de voortgang van de komst van de woonvorm. Ook hebben ze na vijf maanden een uitnodiging gekregen om over de kwestie te praten', zegt de SP. Die partij hekelt, net als GroenLinks, D66, de Stadspartij, VVD en Partij voor het Noorden, de manier waarop de omwonenden betrokken worden bij de komst van de omstreden woonvorm.

College en omwonenden tegenover elkaar

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) werpt een ander licht op de zaak. 'Het college herkent zich niet in het beeld dat door de betrokken omwonenden geschetst wordt', zegt ze. 'We betreuren het dat het zo ervaren wordt."
Jongman wijst erop dat ze op zoek wil naar een nieuwe datum om met de omwonenden in gesprek te gaan. 'De datum die is voorgesteld paste niet in de agenda's, dus zoeken we naar een nieuw moment. Er is geen man overboord, we willen de omwonenden graag de gelegenheid bieden om mee te denken over de conceptplannen.'
'Er is sinds medio december meerdere keren contact geweest tussen de omgevingsmanager van de gemeente en de omwonenden', zegt de wethouder bovendien. Ze benadrukt dat er nog geen definitieve plannen liggen, maar dat er momenteel over concepten wordt gesproken. 'Er is daarom nog alle ruimte voor omwonenden om hun gedachten over de plannen te delen.' Enige haast is er wel, want Jongman wil na de zomervakantie de benodigde vergunningen aanvragen.

Lawaaiactie

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) merkt op dat de komst van het Skaeve Huse een 'buitengewoon precair proces' is geworden, en dat de woonvorm veel weerstand heeft opgeroepen in de omgeving. 'We zijn nu in een nieuwe fase beland, waarin we bij de precieze invulling van het Skaeve Huse aankomen. Maar het wantrouwen bij omwonenden is niet 1, 2, 3 weg. De ontevredenheid bij hen zal blijven.'
Dat blijkt wel uit een Facebookbericht van de actiegroep 'Hier geen Skaeve Huse'. Die roept op om op 20 april een lawaaiactie te houden bij partyboerderij Hof van Scharmer. 'Laat nog één keer van je horen, samen staan we sterk', zegt de actiegroep, die de locatie van de woongroep 'totaal ongeschikt' noemt.