Veertien procent bonus voor vrouwelijk ICT-talent

Johanna Spiller en Diem Do van Femture
Johanna Spiller en Diem Do van Femture © eigen foto
Zowel de loonkloof wegwerken als meer vrouwen in de ICT-sector aan het werk krijgen, dat is het doel van het nieuwe Groningse initiatief Femture. Het plan is dit jaar vijftig vrouwelijke talenten te trainen voor de arbeidsmarkt met in het eerste jaar een bonus van veertien procent bovenop het basissalaris.
De onderneemsters Diem Do en Johanna Spiller uit Groningen zijn de initiatiefnemers. Beide vrouwen zien twee grote uitdagingen. Ten eerste het al jaren aanwezige tekort aan ICT’ers helpen terugdringen en ten tweede de ondervertegenwoordiging van vrouwen in deze sector verminderen.

Te weinig vrouwen

Volgens Do en Spiller, ook directeur van de Klapstoel Academy, is de vraag naar personeel ruim 25 keer zo hoog als het aantal geschikte kandidaten. En slechts achttien procent van iedereen die in de ICT-wereld werkt is een vrouw. Dat zien de oprichters van Femture als een onbenutte kans om meer talent in deze branche aan de slag te krijgen en mee te helpen het tekort terug te dringen.
Het duo laat weten met grote IT-bedrijven in gesprek te zijn over het plaatsen van deelneemsters, maar dat nog geen definitieve handtekeningen gezet zijn.
De planning is om in mei en september een zogeheten bootcamp te houden. Een traject van vier maanden met twee keer 25 vrouwen. In die periode is aandacht voor onderwerpen als projectmanagement, scrumming, leiderschap en conflicthantering.

Selectie

De belangstelling is al boven verwachting. Spiller hierover. ‘We zullen een selectie moeten maken, want de teller van het aantal aanmeldingen voor de eerste bootcamp in mei staat al op bijna zestig. Het is natuurlijk geweldig dat het zo populair is.’
De nood is hoog in de sector en we hopen op deze manier een bijdrage te leveren
Johanna Spiller - Femture
In eerste instantie zijn posters opgehangen bij de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool, is een instagramcampagne gevoerd en zijn mails gestuurd naar diverse studentengroepen. ‘Tot nu toe hebben veel internationale studenten gereageerd. Veel studenten willen na hun studie in Groningen blijven, maar hebben de banen vaak niet voor het uitkiezen’, aldus Spiller.

Eerst Engelstalig

Zeventig procent van de kandidaten heeft een link met de ICT. Het traject is vooralsnog Engelstalig, maar er wordt al nagedacht om de bootcamp in het Nederlands aan te bieden. ‘Voor twee grote potentiële klanten is het belangrijk dat medewerkers het Nederlands kennen, omdat deze taal in hun systemen een belangrijke rol speelt’, ligt Spiller toe.
Na de selectie komen de vrouwen een jaar onder de hoede van Femture en krijgen naast hun basissalaris bij een werkgever daar een bonus van veertien procent bovenop. Dat geld komt maandelijks in een persoonlijk ontwikkelingsfonds. Kandidaten kunnen gebruik maken van coaches, aanvullende opleidingen of trainingen om zich als professional in het ICT-vak zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Nood hoog

Hiermee hoopt Femture vrouwen te stimuleren om te kiezen voor een loopbaan in de ICT-sector. Spiller over het belang. ‘De nood is hoog in de sector en we hopen op deze manier een bijdrage te leveren.’