Minister: jachtverbod op konijn en haas in de provincie (update)

Hazenjacht
Hazenjacht © Steven Radersma/RTV Noord
Dit jachtseizoen mag er nergens in Nederland worden gejaagd op het konijn, en in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg mag niet worden gejaagd op de haas.
Dat heeft minister Christianne van der Wal van Natuur aangekondigd. De Kamer had al eerder gevraagd de haas en het konijn van de lijst van vrij bejaagbare dieren te schrappen.

Haas en konijn op rode lijst

Er zijn al langer zorgen om de haas en het konijn, die sinds 2020 op de rode lijst van bedreigde zoogdiersoorten staan. Naar aanleiding van het voorstel uit de Kamer is onderzoek gedaan naar 'provinciale trends'. Daarop is besloten dat in drie provincies niet op de haas gejaagd mag worden. 'In heel Nederland mag niet op het konijn worden gejaagd, omdat deze soort in alle provincies achteruitgaat,' zegt het ministerie.

Jagersvereniging ontstemd

'Het lijkt helemaal nergens op dat de haas op de rode lijst is gezet', zegt Evert Jan Alberts, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging in onze provincie. 'Het is een grote willekeur vanuit de politiek.' Het is volgens hem niet bewezen dat het slechter gaat met de haas in Groningen, dan in bijvoorbeeld Drenthe en Friesland. 'Maar als jagers zien dat er weinig hazen in een veld zijn, dan gaan ze er niet op jagen. De jager is geen boeman, maar juist een actieve natuurbeschermer. Hoe paradoxaal dat ook klinkt.'

Per gebied kijken

Behalve konijnen en hazen staan ook de fazant, de wilde eend en de houtduif op de jachtlijst. Uit onderzoek van de voorganger van Van der Wal blijkt dat alle dieren op de jachtlijst 'landelijk niet in een gunstige staat van instandhouding zijn'.
De minister wil per gebied kijken naar wat er nodig is om de situatie van het konijn en de haas te verbeteren. Er mag dan alleen op de dieren worden gejaagd als het weer beter gaat met de soort.

Leefgebied gaat achteruit

Zomaar de jacht sluiten op al deze dieren zou te grote gevolgen hebben voor onder meer het faunabeheer, zegt Van der Wal. De jacht is niet de belangrijkste reden dat het niet goed gaat met de dieren, benadrukt de bewindsvrouw. Het leefgebied gaat achteruit en roofdieren en vogels vormen een bedreiging.

PvdD: voor kwetsbare soorten gebeurt niets

Partij voor de Dieren-Kamerlid Frank Wassenberg, die destijds samen met de SP de motie indiende, zegt dat het voorstel 'na lang traineren slechts zeer ten dele wordt uitgevoerd'. Dit terwijl het onderzoek laat zien dat het met de andere dieren ook niet goed gaat.
'Je zou daarom verwachten dat de minister ook deze soorten van de jachtlijst schrapt', aldus Wassenberg. 'Maar dat gebeurt niet, alleen het konijn wordt geschrapt van deze lijst voor hobbyjagers. De plezierjacht op de haas wordt in een paar provincies verboden. Maar voor de kwetsbare soorten fazant en wilde eend gebeurt niets.'
Deze soorten blijven 'vogelvrij', zegt het Kamerlid, dat opheldering heeft gevraagd aan de minister.
Dit bericht is aangevuld met een reactie van de jagersvereniging