Slib uit haven Lauwersoog rijpt in nieuw depot tot nuttige bouwstof

Het slibdepot in de haven van Lauwersoog
Het slibdepot in de haven van Lauwersoog © Steven Radersma/RTV Noord
In de haven van Lauwersoog is een proef gestart waarin opgebaggerd slib uit de haven niet op zee wordt gedumpt, maar wordt gedroogd.
'Ieder jaar weer baggeren we 180.000 kubieke meter slib', zegt directeur Harm Post van de haven Lauwersoog. 'Door de werking van eb en vloed slaat er per jaar gemiddeld tien centimeter neer. Als we niets doen kan er op den duur geen schip meer in of uit. Maar dat betekent wél een kostenpost van 200.000 euro per jaar.'

Vierduizend kubieke meter slib

Het is dus logisch dat Post wel oren had naar het plan van Daniël Tangerman van Klaei BV. Hij is ervan overtuigd dat er een nieuwe toepassing kan worden gevonden voor het slib. Om dat aan te tonen legde hij bij wijze van proef een slibdepot aan, waarin sinds vorige week vierduizend kubieke meter slib ligt te drogen.
De klei kun je gebruiken voor het ophogen of verstevigen van dijken of om landbouwgrond te verbeteren
Daniël Tangerman - Klaei BV
'De klei die hierdoor ontstaat kun je gebruiken voor het ophogen of verstevigen van dijken', zegt Tangerman. 'Maar je kan het ook gebruiken om landbouwgrond te verbeteren. We gaan onderzoeken welke effect het slib heeft op verschillende soorten grond.'
Slib uit haven Lauwersoog krijgt nieuwe bestemming

Klei-, zand- én veendeeltjes

'Wist je dat er verschillende soorten slib neerslaan in de haven?', doceert Post. 'De kleideeltjes zijn het zwaarst, die vind je in de havenmonding. Het zanderige spul slaat verderop neer. En dan heb je nog de stukjes veen, die zijn het lichtst en vind je aan het eind van de haven.'
Die verschillende soorten slib zijn in kaart gebracht, waardoor het mogelijk is om gericht te baggeren. Tangerman: 'De zware slib is met name geschikt voor dijkverbetering; boeren zijn geïnteresseerd in de lichtere soorten.'
We kunnen straks baggeren op bestelling
Daniël Tangerman Klaei BV

'Baggeren op bestelling'

Naast het slibdepot zijn proefvakken van verschillende hoogten aangelegd. Tangerman: 'Een laag van één meter heeft misschien wel twee jaar nodig om te drogen, een laagje van één centimeter ongeveer een dag. We willen hier onderzoeken wat de ideale methode is.'
Als de factor tijd kan worden bepaald, en ook de samenstelling van het slib van tevoren bekend is, kan het slib optimaal worden verwerkt. 'Dan kunnen we in opdracht van klanten gaan baggeren en drogen', zegt Tangerman. Met een glimlach: 'Dat is dan dus baggeren op bestelling.'

Win-win-win situatie

Volgens Harm Post is er sprake van een win-win-win situatie: 'De natuur wordt minder belast, de haven hoeft minder kosten te maken omdat het slib wordt verkocht en Klaei BV kan er geld aan verdienen.'
Binnen een paar jaar moet duidelijk worden of de theorie van Tangerman ook daadwerkelijk in de praktijk op grotere schaal kan worden toegepast. Er wordt nog gezocht naar een locatie in de directe omgeving van de haven waar dat kan.