Nog geen onderdak voor 200 asielzoekers die weg moeten uit Ter Apel (update)

Eric van der Burg op bezoek bij de nachtopvang in Ter Apel
Eric van der Burg op bezoek bij de nachtopvang in Ter Apel © ANP
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is nog op zoek naar opvangplekken voor tweehonderd asielzoekers uit Ter Apel. Zij kunnen niet langer daar in het aanmeldcentrum verblijven omdat de nachtopvang niet meer mag worden gebruikt. Dat waren er driehonderd. Honderd kunnen nu naar een opvang in Nijmegen.
Staatssecretaris Eric van der Burg (Veiligheid en Justitie) beloofde dat er geen asielzoekers meer zouden slapen in de paviljoententen van de nachtopvang. Ook zou het totaal aantal asielzoekers in Ter Apel niet meer boven de 2.000 uitkomen.
Maar het is de vraag of de staatssecretaris zijn belofte kan nakomen. Het COA laat dinsdagmiddag via een woordvoerder weten dat nog wordt gewerkt aan een oplossing.
Een woordvoerder van de gemeente Westerwolde - waar Ter Apel onder valt - meldt dat het COA geen verzoek heeft gedaan om de paviljoententen toch nog een nacht te mogen gebruiken. De gemeentelijke vergunning voor deze noodpaviljoens loopt vandaag (dinsdag) af. Burgemeester Jaap Velema heeft eerder gezegd deze vergunning onder geen enkele voorwaarde te willen verlengen.

Druk op Ter Apel verlichten

Van der Burg kondigde dinsdag in de Tweede Kamer aan dat hij maatregelen wil nemen om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verminderen. Omdat gemeenten niet of onvoldoende vrijwillig meewerken, wil de staatssecretaris deze maatregelen alsnog van bovenaf opleggen.

Gemeenten moeten nu verplicht meewerken

Geen enkele gemeente wil een versoberde opvang voor asielzoekers uit veilige landen of een aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daarom bereidt het kabinet wetgeving voor om gemeenten te verplichten mee te werken aan deze impopulaire opvang
Van der Burg komt daarmee de bestuurders in Groningen tegemoet. Al maanden vragen voorzitter van de Veiligheidsregio Koen Schuiling en burgemeester Velema om de realisatie van extra aanmeldcentra elders in het land.
Op dit moment is Ter Apel het enige aanmeldcentrum in Nederland. Bijna alle asielzoekers moeten daarheen om asiel aan te vragen. Met de komst van drie extra aanmeldcentra en speciale opvang voor 'veiligelanders' - asielzoekers die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning - moet de druk op Ter Apel worden verminderd.

Al eerder zoektocht naar impopulaire locaties

Maandenlang hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) al gezocht naar een locatie voor een tweede aanmeldcentrum, maar geen enkele gemeente heeft zich daarvoor gemeld.
Hetzelfde geldt voor speciale opvangen voor asielzoekers uit veilige landen. Het COA is gestopt deze groep apart op te vangen, omdat na een jaar blijkt dat geen enkele gemeente zo'n opvang binnen de gemeentegrenzen wil hebben, voornamelijk uit vrees voor overlast.

Duurt mogelijk nog maanden

Wanneer het wetsvoorstel klaar is, is nog onduidelijk. 'Het laat nog een tijd op zich wachten, want het is het normale wetgevingstraject langs de Tweede- en Eerste Kamer', vertelde Van der Burg dinsdagmiddag in de Kamer. Mogelijk duurt het nog maanden, voordat het zover is.
De nachtopvang in Ter Apel waar kinderen op matrassen springen
De nachtopvang in Ter Apel waar kinderen op matrassen springen © Asielzoeker H.R.