Treinverbinding Stadskanaal op losse schroeven: 50 miljoen euro duurder dan verwacht

Het spoor bij museumspoorlijn STAR in Stadskanaal, de beoogde stationslocatie voor de trein naar Stadskanaal
Het spoor bij museumspoorlijn STAR in Stadskanaal, de beoogde stationslocatie voor de trein naar Stadskanaal © Martijn Folkers/RTV Noord
De aanleg van de treinverbinding tussen Veendam en Stadskanaal staat onder druk. Spoorwegbeheerder ProRail stelt dat het project 115 miljoen euro gaat kosten, veel meer dan de provincie Groningen in eerste instantie had begroot.
Volgens ProRail vallen de kosten veel hoger uit omdat bruggen flink verouderd zijn, de ondergrond zwak is en er hogere veiligheidseisen worden gesteld aan de overwegen. Het extra geld is nodig om de ondergrond te verstevigen en deze onderdelen te vernieuwen. De provincie Groningen heeft vandaag een brief met deze conclusies aan Provinciale Staten gestuurd.

'Project komt onder druk te staan'

‘De afgelopen periode is samen met de projectpartners gekeken naar kostenbesparende maatregelen’, valt in de brief te lezen. ‘De uitkomsten zijn hiervan bekend en helaas vallen de kosten veel hoger uit dan geraamd. Het benodigde investeringsbudget wordt door ProRail geraamd op circa 115 miljoen euro. Met de door uw Staten beschikbaar gestelde bijdrage van 62,8 miljoen euro komt de realisatie van het project hiermee onder druk te staan.’
Het hoge kostenplaatje is een grote tegenvaller voor gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van de provincie, die opnieuw naar minister Mark Harbers (VVD) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) moet om extra geld los te peuteren.
Aanleg treinspoor naar Stadskanaal blijkt stuk duurder dan gepland

'Extra middelen nodig vanuit het Rijk'

‘Er wordt met de projectpartners gekeken naar alternatieve financiering’, schrijft de provincie in de brief. Daarnaast ‘wordt er op dit moment door ProRail een voorstel uitgewerkt om met staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur in gesprek te gaan over extra financiële middelen vanuit het Rijk.'
Voor de provincie Groningen zijn Rijksinvesteringen in de trein naar Stadskanaal broodnodig, omdat de aanleg van het spoortraject Veendam - Stadskanaal noodzakelijk is voor de Nedersaksenlijn.
Mocht de regio een sneltrein willen, wat gedeputeerde Gräper in 2019 de Kanaalstreek beloofde, dan moet er nog eens 16 miljoen euro extra op tafel komen. Dat brengt de totale bouwsom op 131 miljoen euro.