Vergoeding waardedaling door bevingen wordt lager, maar gebied wordt uitgebreid

Scheuren in de muren van de boerderij van Sirina Scheppers
Scheuren in de muren van de boerderij van Sirina Scheppers © Sirina Scheppers
Het gebied waarbinnen huiseigenaren in aanmerking komen voor een vergoeding voor de waardedaling van hun woning wordt iets groter. Ongeveer 8.000 extra huishoudens komen er na de zomer voor in aanmerking. Maar er is wel een kanttekening: de financiële schade per woning is gemiddeld kleiner geworden en daarmee de vergoeding dus ook.
Dat blijkt allemaal uit een nieuw onderzoek dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) dat Atlas Research heeft laten doen naar de waardeontwikkeling van huizen in Groningen.
Het schadeloket vergoedt waardedaling als gevolg van de gaswinning en aardbevingen in Groningen. Tot nu toe heeft het IMG meer dan 100.000 aanvragen afgehandeld en bijna een half miljard euro aan waardedalingsvergoedingen uitgekeerd. De regeling zoals hij nu is, gaat uit van woningverkopen tot 1 januari 2019. In het nieuwe onderzoek zijn woningverkopen tot 1 januari 2021 meegenomen.

Vergoeding daalt

Tot op heden werd uitgegaan van standaard 2,7 procent waardedaling in het hele gebied. Dit onder meer vanwege een slecht imago van het aardbevingsgebied. Dit imago-effect is volgens het onderzoeksbureau gedaald naar 1,3 tot 1,7 procent. De maximale waardedaling in de kern van het gebied is volgens de bestaande regeling nog 18,4 procent, maar dat wordt straks maximaal 12,2 procent.
Concreet betekent dit dat mensen die nog geen vergoeding voor waardedaling hebben aangevraagd, na de actualisatie van de regeling een lagere vergoeding kunnen krijgen. Het maakt dan niet uit of ze in de kern van het aardbevingsgebied wonen of aan de rand, omdat zowel het imago-effect als extra waardedaling als gevolg van verschillende bevingen lager worden.
Deze postcodes vallen af en komen erbij:
De postcodes die na de actualisatie van de waardedalingsregeling afvallen zijn 9723, 9946, 9947, 9948, 9949 en 9975. Voor deze huiseigenaren is het van belang om - als ze dat nog niet gedaan hebben - uiterlijk in de zomer een vergoeding aan te vragen voor hun waardedaling, want daarna komen ze er mogelijk niet meer voor in aanmerking. De nieuwe postcodes die worden toegevoegd aan de geactualiseerde regeling zijn: 9474, 9614, 9622, 9644, 9651, 9655, 9657, 9659, 9679, 9681, 9732 en 9971. De huiseigenaren op deze postcodes kunnen nu nog geen aanvraag doen, maar na de actualisatie wel.
Het Instituut Mijnbouwschade beslist begin juni over de exacte start van de geactualiseerde waardedalingsregeling. De nieuwe methode wordt in ieder geval niet voor de zomer ingevoerd. Dat geeft huiseigenaren de tijd om alsnog een aanvraag te doen onder de bestaande regeling.