Basisscholen Zevenhuizen gaan na verbouwing samen verder

Basisschool Het Veenpluis in Zevenhuizen
Basisschool Het Veenpluis in Zevenhuizen © Niels Timmerman/RTV Noord
Basisscholen Het Veenpluis en De Delta in Zevenhuizen gaan fuseren. Het pand van Het Veenpluis wordt uitgebreid met units, zodat leerlingen van beide scholen daar vanaf volgend schooljaar naartoe kunnen.
De scholen, die op 350 meter afstand van elkaar liggen, bereiden de fusie al geruime tijd voor. De schoolbesturen stellen samengaan in één gebouw als voorwaarde. Uit onderzoek blijkt dat de huidige panden daarvoor ongeschikt zijn en daarom is er financiële steun nodig voor een verbouwing.
De gemeenteraad zegde die woensdagavond toe. De kosten van de uitbreiding bedragen ongeveer een half miljoen euro, waarvan de gemeente Westerkwartier ongeveer 3,7 ton voor haar rekening neemt.

Kwetsbaar

Volgens Quadraten, de overkoepelende organisatie waaronder beide basisscholen vallen, is de fusie nodig om het onderwijs in Zevenhuizen toekomstbestendig te maken. Het Veenpluis telt 114 leerlingen, De Delta 75.
Bestuurder van Quadraten Patrick Tuil legt aan de telefoon uit dat de basisschoolleerlingen in Westerkwartier zijn verdeeld over een relatief groot aantal kleinere scholen.
‘Dat betekent bijvoorbeeld dat we ook veel directeuren hebben, waardoor we kwetsbaar zijn in de bekostiging. Daarom stimuleren we scholen samen te werken’, aldus Tuil.
Met de uitbreiding van Het Veenpluis komen er drie klaslokalen en een ruimte voor kinderopvang bij. Tuil noemt dat laatste een ‘win-winsituatie’. ‘Want onze droom is onderwijs en kinderopvang te combineren. In Zevenhuizen hebben we dat straks op één plek.’

Nieuwbouw

De gemeenteraad van Westerkwartier debatteerde woensdag over de afschrijvingsperiode van de tijdelijke aanbouw. Het college van burgemeester & wethouders heeft die vastgesteld op zeven jaar, gelijk aan de verwachte gebruiksduur van de units. Daarna komt de school mogelijk in aanmerking voor complete nieuwbouw.
ChristenUnie achtte het onrealistisch dat er over zeven jaar een nieuwe basisschool staat in Zevenhuizen en wilde de afschrijvingsperiode daarom verlengen tot tien jaar. Het amendement hierover werd aangenomen dankzij steun van VZ Westerkwartier en GroenLinks.