Stroomkabel onder Schier, Ameland of Waddengebied: alle opties liggen op tafel

De mogelijke routes van de nieuwe stroomkabels die nodig zijn voor een windpark in de Noordzee
De mogelijke routes van de nieuwe stroomkabels die nodig zijn voor een windpark in de Noordzee © Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
'Hoe wilt u met ons samenwerken en meedenken?' Die vraag stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan inwoners en organisaties die een mening hebben over de mogelijke routes voor kabels die van windparken in de Noordzee naar de Eemshaven moeten lopen. Er liggen acht routes ter inzage.
Donderdagavond hield het ministerie samen met TenneT, dat de kabel gaat aanleggen, een online spreekuur over de mogelijke routes van de stroomkabels en hoe ze de omgeving bij de besluitvorming willen betrekken.
Het ministerie had al een keuze gemaakt voor de kabelroute, maar kwam daar op terug. De zogeheten west-route zou onder Schiermonnikoog doorgaan, maar dat zorgde voor veel verzet bij eilanders en natuurorganisaties. Het ministerie wil de omgeving nu beter betrekken bij de besluitvorming en het onderzoek naar de mogelijke routes.
Eilandbewoners demonstreerden vorig jaar in Den Haag tegen de kabel onder Schiermonnikoog
Eilandbewoners demonstreerden vorig jaar in Den Haag tegen de kabel onder Schiermonnikoog © Marten van Dijl/ANP
'We nodigen iedereen uit om nu al mee te denken. Ook al is het allemaal nog wat abstract. We willen weten wat de effecten zijn', legt projectleider Olaf Herfst uit namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 'We gaan nog niet in op de inhoud. We gaan eerst het komende halfjaar bepalen wat we gaan onderzoeken en hoe het proces eruit komt te zien.'
Daarna volgt het daadwerkelijk onderzoek naar welke kabelroute het meest haalbaar is.

Oude opties worden weer genoemd

Dat alle opties voor stroomkabelroutes nu weer op tafel liggen, zorgt ook voor verzet. Zo willen Ameland en Schiermonnikoog geen kabel onder hun eiland door.
In de aanleg van de kabels zit in elke variant wel een nadeel, aldus het Ministerie. Tussen de windparken en de Eemshaven liggen, naast de Waddeneilanden, ook waardevolle en kwetsbare natuurgebieden zoals Natura 2000-gebied en UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee. Maar ook gaan de varianten onder hoogwaardige landbouwgronden en het Eems-Dollard verdragsgebied door.
Het ministerie wil een 'goede balans tussen maximale zorgvuldigheid en snelheid' en met de omgeving komen tot 'de meest optimale oplossing'.

Ook provincie wil zorgvuldig proces

'Voor de provincie Groningen is wind op zee heel belangrijk. Het is groene energie die we goed kunnen gebruiken. Ook is het een mooie manier om het bedrijfsleven duurzamer te maken', zegt gedeputeerde Melissa van Hoorn (GroenLinks) tijdens de bijeenkomst. 'Als het gaat om aanlanding in de Eemshaven dan gaan er verschillende tracés onderzocht worden. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt en dat er rekening mee gehouden wordt dat de Waddenzee UNESCO Werelderfgoed is.'
In juni zijn er bijeenkomsten voor inwoners. Via de website kunnen ook suggesties worden aangedragen over de manier waarop samengewerkt kan worden.
Tot en met 27 mei 2022 kunnen mensen aangeven hoe ze willen meedenken.